St Venera Primary Parents
SDP 2018
1 Il-Kap tal-iskola għandu/għandha viżjoni ċara għall-iskola.
2 Il-Kap u l-Assistenti Kapijiet qegħdin jagħmlu mill-aħjar biex iġibu tibdil.
3 Il-Kap u l-Assistenti Kapijiet qegħdin isibu ċans biex jisimgħuni.
4 Il-Kap u l-Assistenti Kapijiet regolarment jorganizzaw laqgħat li huma relevanti għalija.
5 L-iskola minn żmien għal żmien titlobni opinjoni tiegħi dwar l-iskola.
6 Għandi biżżejjed opportunijiet biex nikkomunika mal-Kap u l-Assistenti Kapijiet fl-iskola.
7 Il-komunikazzjoni tal-Kap u l-Assistenti Kapijiet miegħi hija effettiva.
8 Il-policies tal-iskola huma effettivi.
9 L-iskola tgħin lit-tfal jilħqu l-potenzjal tagħhom.
10 L-iskola tgħin lit-tfal biex isiru ċittadini demokratiċi.
11 Attivitajiet ko-kurrikulari qigħdin isaħħu t-tagħlim tat-tfal.
12 L-LSAs u l-għalliema jaħdmu flimkien għall-ġid tat-tfal kollha.
13 L-ammont ta’ homework huwa raġonevoli.
14 Il-homework huwa addattat għall-abilta’ tat-tfal.
15 L-għalliema jikkoregu l-homework regolarment.
16 L-għalliema jikkummentaw fuq ix-xogħol tat-tfal b'mod li jgħinuhom jifhmu kif jistgħu imorru aħjar.
17 L-iskola tinfurmani regolarment fuq il-progress akkademiku tat-tfal.
18 Kuntent/a bil-progress akkademiku tat-tfal.
19 L-iskola tħeġġeġ lill-istudenti jkunu kunfidenti u jemmnu fihom infushom.
L-iskola qegħda tindirizza l-bżonnijiet ta’: 20 a Studenti li għandhom talenti speċjali.
L-iskola qegħda tindirizza l-bżonnijiet ta’: 20 b Studenti bi bżonnijiet speċjali.
L-iskola qegħda tindirizza l-bżonnijiet ta’: 20 c Studenti minn ambjenti ta’ lingwa u kultura mhux Maltija
21 Is-servizzi ta’guidance personali u/jew fuq karrieri huma effettivi.
22 L-Individual Educational Programmes (IEPs) ta’ tfal bi statement huma aġġornati regolarment.
23 Il-behaviour management policy tal-iskola qiegħda tħalli effett pożittiv fuq l-istudenti.
24 L-iskola tindirizza l-problemi ta’ dixxiplina bis-serjeta’ u fl-istess ħin b’attenzjoni għall-bżonnijiet tat-tfal.
25 L-iskola hija effettiva u immedjata fil-mod kif titratta l-każijiet ta’ bullying
26 L-iskola tapprezza s-sehem tal-ġenituri.
27 Kuntent/a bil-miżuri li tieħu l-iskola biex tikkontrolla l-assenteiżmu.
28 It-tfal tiegħi jipparteċipaw fl-attivitajiet li torganiżża l-iskola.
29 L-iskola tinkoraġixxi r-rispett fost il-ġenituri.
30 Jien insegwi regolarment il-progress edukattiv tat-tfal tiegħi.
31 Il-ġenituri jikkoperaw mal-iskola.
32 Jien nattendi regolarment għall-Jum il-Ġenituri
33 Jien inkun mistieden nipparteċipa f’inizjattivi tal-iskola.
34 Jien nipparteċipa regolarment f’inizjattivi tal-iskola.
35 L-iskola tindirizza l-problemi li nkun qajjimt f’ħin xieraq.
36 Nirrikmanda l-iskola lil ġenituri oħra.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms