แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ปีการศึกษา 2560
ลักษณะบุคลิกภาพของผู้เรียนตามแนวคิดของแอนโทนี่ เอฟ กราชา และไรช์แมน
วัตถุประสงค์การวิเคราะห์ผู้เรียน
1) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ แยกแยะเกี่ยวกับความพร้อมของผู้เรียนในแต่ละด้านเป็นรายบุคคล
2) เพื่อให้ครูผู้สอนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และหาทางช่วยเหลือผู้เรียนที่มีข้อบกพร่องให้มีความพร้อมที่ดีขึ้น
3) เพื่อให้ผู้สอนได้จัดเตรียมการสอน สื่อ หรือนวัตกรรม สำหรับดำเนินการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้สอดคล้องเหมาะสม ตรงตามความต้องการของผู้เรียน มากยิ่งขึ้นไม่มีชื่อ
ระดับชั้น
คลิกเลือกระดับชั้นของตนเอง
Required
ห้อง
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-นามสกุล
ใส่ชื่อนามสกุลของตนเองให้ชัดเจน
Your answer
เลขที่
Your answer
สถานภาพบิดา-มารดา
ที่พักของนักเรียน
อาชีพผู้ปกครอง
ข้อมูลด้านการศึกษา
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านการศึกษา เกรดเฉลี่ย ภาคเรียนที่2 ปี 2559
น้ำหนัก
ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านพัฒนาการด้านต่างๆ
**ใช้ภาพด้านล่างนี้ประกอบการพิจารณาเกณฑ์น้ำหนักส่วนสูง
กราฟแสดงน้ำหนักหนักส่วนสูงของเพศชาย
กราฟแสดงน้ำหนักหนักส่วนสูงของ เพศหญิง
สายตา
สุขภาพ/โรคประจำตัว
กลุ่มวิชาที่ชอบ
ตอนที่ 4 ข้อมูลด้านความสนใจและความสามารถพิเศษ
ความสามารถพิเศษ
มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
อาชีพที่ใฝ่ฝัน
การศึกษา
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms