ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
**หากท่านพบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอนามัย ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต โดยขอความกรุณาผู้ร้องเรียน โปรดระบุชื่อ-นามสกุลจริง ที่อยู่หรือหน่วยงานที่สังกัดด้วย เพื่อสะดวกแก่การตรวจสอบข้อเท็จจริง มีความเป็นธรรม โปร่งใส ชัดเจนแก่ทุกๆ ฝ่าย และขอให้ผู้ร้องเรียนเชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับ**
Sign in to Google to save your progress. Learn more
รายละเอียดผู้ร้อง
คำนำหน้า *
ชื่อ - สกุล *
หมายเลขบัตรประชาชน
*
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
*
บ้านเลขที่
*
ตรอก/ซอย *
ถนน *
ตำบล/แขวง *
อำเภอ/เขต *
จังหวัด *
Email *
อาชีพ *
รายละเอียดของผู้ถูกร้องเรียน
1. *เรื่องที่กล่าวหา

*เรื่องที่กล่าวหา หมายถึง ลักษณะพฤติการณ์กระทำความผิดโดยสรุป เช่น ยักยอกเงิน โครงการ เรียกรับสินบนในการประมูลโครงการ ใช้รถยนต์ของทางราชการโดยไม่ชอบ เป็นต้น

โปรดระบุ*เรื่องที่กล่าวหา
*
2. *พฤติการณ์โดยสรุป

*พฤติการณ์โดยสรุป หมายถึง ข้อมูลพฤติการณ์ที่กล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ พฤติการณ์ตามหนังสือร้องเรียนกล่าวหาหรือพฤติการณ์อันเป็นสาเหตุที่ทำให้ หน่วยงานต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

โปรดระบุ*พฤติการณ์โดยสรุป
*
3. *วันที่กระทำการ

*วันที่กระทำการ คือ วันที่มีการ กล่าวหาว่ากระทำความผิด หากระบุเป็นช่วงเวลาให้ระบุวันแรกที่มีการกล่าวหา เช่น ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2564 ให้ระบุเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้น หากมีข้อมูลแต่เดือน เช่น เหตุเกิดในเดือนกรกฎาคม 2564 ให้ระบุเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้น หากระบุเป็นปี เช่น เหตุเกิดในปี 2564 ถึงปี 2565 ให้ระบุเป็นวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้น เวลากระทำการ หากไม่สามารถระบุได้ให้ข้ามการกรอกข้อมูลในส่วนนี้ เลขที่หนังสือที่เกี่ยวข้อง เช่น เลขที่หนังสือรายงานเรื่องในกรณีตรวจสอบภายใน ตรวจสอบพบความผิดปกติจึงมีหนังสือรายงานข้อมูลต่อหัวหน้าหน่วยงาน เป็นต้น หากไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ ให้ข้ามไปในหัวข้อถัดไป

โปรดระบุ*วันที่กระทำการ
*
4. *สถานที่เกิดเหตุ

** ระบุสถานที่ เช่น ศูนย์อนามัย... กอง/สำนักต่างๆ เป็นต้น

โปรดระบุ*สถานที่เกิดเหตุ
*
5 *ความเสียหาย

*ความเสียหายเป็นจำนวนเงินหรืออื่นๆ (หากมี) ให้บันทึกข้อมูลความเสียหายตามที่ระบุในข้อร้องเรียนเป็นตัวเลขโดยไม่ต้องคำนึงว่าจะเป็นความเสียหายแท้จริงหรือไม่ หากไม่มีข้อมูลในส่วนนี้หรือไม่ สามารถระบุได้ให้เว้นว่างไว้
*
ข้อมูลผู้ถูกร้องเรียน
ชื่อ - สกุล ผู้ถูกร้องเรียน
*
ตำแหน่ง
*
แผนก/กลุ่มงาน
*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy