З А Я В Л Е Н И Е
ЗА ЗАПИСВАНЕ В КУРС ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „РАБОТА В ДИГИТАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

С подаването на настоящото заявление кандидатите декларират, че владеят английски език на ниво минимум B1.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Вашите три имена: *
Телефон за връзка: *
Имейл: *
Заявявам, че в случай на отказ от моя страна да бъда обучаван/а/, ми е известно, че внесената от мен такса за обучение не подлежи на връщане. *
Декларирам, че съм съгласен(а) предоставените от мен лични данни (имена, единен граждански номер, адрес, електронна поща, телефонен номер, фотографско изображение) на Институт за следдипломна квалификация при УНСС, БУЛСТАТ 000673776, с адрес: 1797 София, бул. Климент Охридски №2, в качеството му на администратор на лични данни да бъдат обработвани за целите на индивидуализирането ми като курсист на ИСК при УНСС, за провеждане на учебен процес, предоставяне на административно обслужване и други дейности, явяващи се необходими в хода на обучението на курсиста. *
Декларирам, че съм запознат(а) със Задължителната информация за защита на личните данни на УНСС и Политика за защита на личните данни на ИСК при УНСС и правата ми по нея. *
Моля, поставете линк към вашата автобиография и резюме: *
Това важи, в случай, че нямате google акунт.
В случай че сте изготвили мотивационно писмо, поставете линк към него:
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Center for Creative Training. Report Abuse