Ceļā uz daudzkultūru Waterford un Waterford novadu: etnisko minoritāšu kopienu integrācija un iekļaušana Waterford un Waterford novadā
Kāda ir dzīve mazākumtautību kopienām Waterford pilsētā un novadā?
Kā mēs varam padarīt Waterford pilsētu un novadu par sabiedrības iekļaujošu vietu?

Šī anketa ir pieejama visām etnisko minoritāšu kopienām un ārvalstu dzimušajiem pilsoņiem, kas dzīvo / strādā Waterford pilsētā un novadā. Tā ir pieejama arī migrantu bērniem (pirmās paaudzes). Waterford vietējās kopienas attīstības komiteja (LCDC) kopā ar aģentūru aģentūrām gatavo trīs gadu stratēģiju, lai veicinātu Waterford apgabalā dzīvojošo ārvalstu pilsoņu integrāciju. Šīs stratēģijas mērķis ir padarīt Waterford un novadu par labvēlīgāku un sabiedrības iekļaujošu vietu un novērst visus aizspriedumu un neiecietības veidus. Jebkurus jautājumus kas rodas, sūtiet : Brendan O'Keeffe, epasts: BrendanOK7@gmail.com
Konfidenciāli
A. Informācija par Jums
A1. Kāds ir Jūsu dzimums? *
A2. Kādā valstī Jūs esat dzimis?
Your answer
A3. Kāda ir Jūsu tautība?
Your answer
Jūsu mātes pilsonība?
A4. Cik ilgi dzīvojat Īrijā?
A5. Cik ilgi esat dzīvojis Waterford pilsēta un novadā?
A6. Kur jūs dzīvojāt tieši pirms ierašanās dzīvot Waterford pilsētā vai novadā?
Your answer
A7. Vai Jums ir Irijas pilsonības laulatais partneris vai dzīvesbiedrs?
A8. Vai jums ir bērns / bērni, kas dzimuši Īrijā?
A9. Vai Jums ir bērni jaunaki par 16 gadiem?
Ja jā, tad cik bērnu ?
Your answer
Cik daudzi no viņiem dzīvo Īrijā?
Your answer
A10. Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat šādiem apgalvojumiem? Lūdzu, atzīmējiet vienu iespēju katrā gadījumā.
Pilnīgi pikrītu
Piekrītu
Ne piekrītu / ne nepiekrītu
Nepiekrītu
Pilnīgi nepiekrītu
Kopumā manas valsts (Latvija) iedzīvotāji ir laipni un iecietīgi pret ārzemniekiem.
Es esmu atvērta un iecietīga persona
B. Pieredze Īrijā un Waterford novadā
B1. Kādi Jūsu TRĪS vārdi vislabak raksturo Īriju?
Your answer
B2. Kādi Jūsu TRĪS vārdi vislabak raksturo Waterford ( pilsētu un novadu )?
Your answer
B3. Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat šādiem apgalvojumiem? Lūdzu, atzīmējiet vienu iespēju katrā gadījumā. Dzīve Īrijā
Pilnīgi pikrītu
Piekrītu
Ne piekrītu / ne nepiekrītu
Nepiekrītu
Pilnīgi nepiekrītu
Dzīve Īrijā ir piepildījusi manas cerības
Es priecājos dzīvot Īrijā
Es vēlētos pavadīt nākamos desmit vai vairāk gadus Īrijā.
Es uzskatu, ka Īrijas iedzīvotaji mani laipni pieņem kā jaunpienācēju.
Es uzskatu, ka Īrijas sabiedrisko organizāciju parstavji labprāt vēlas mani iekļaut sociālajos tīklos / grupās.
Man ir īru tautības draugi un cilvēki, kuriem varu piezvanīt, kad man ir vajadzīga palīdzība.
Lielaka daļa manu draugu ir iru tautības.
Lielākā daļa manu draugu nav īru.
Cilvēki Īrijā ir laipni un iecietīgi pret ārzemēs dzimušiem cilvēkiem.
B3. Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat šādiem apgalvojumiem? Lūdzu, atzīmējiet vienu iespēju katrā gadījumā. Dzīve Waterford ( pilsētā un novadā )
Pilnīgi pikrītu
Piekrītu
Ne piekrītu / ne nepiekrītu
Nepiekrītu
Pilnīgi nepiekrītu
Dzīve Waterford ir piepildījusi manas cerības
Es priecājos dzīvot Waterford.
Es vēlētos pavadīt nākamos desmit vai vairāk gadus Carlow.
Es uzskatu, ka Waterford iedzīvotaji mani laipni pieņem kā jaunpienācēju.
Es uzskatu, ka Waterford sabiedrisko organizāciju parstavji labprāt vēlas mani iekļaut sociālajos tīklos / grupās.
Man ir īru tautības draugi un cilvēki, kuriem varu piezvanīt, kad man ir vajadzīga palīdzība.
Lielaka daļa manu draugu ir iru tautības.
Lielākā daļa manu draugu nav īru.
Cilvēki Waterford ir laipni un iecietīgi pret ārzemēs dzimušiem cilvēkiem.
B5. Kā Jūs vērtētu savu pieredzi šādos pakalpojumos un ērtībās Waterford pilsēta un novadā? Katrā gadījumā atzīmējiet vienu lodziņu.
Ļoti pozitīvi
Pozitīvi
Neitrali
Negatīvi
Nav/ Maza pieredze
Izglītība/ Skolas
Pirmskolas bērnu aprūpe
Medicīna / veselība - ārsts / slimnīca
Zobārsts
Policija/ Drošība
Sociala labklajība
Sabiedrīskais transports
Bibliotēka
Nodarbinatība
Kultūra/ Māksla
Izklaides
Mazumtirdzniecība/ Iepirkšanās
Internets
Tikšanās ar cilvēkiem/ Socializēšanās
Jaunatnes pakalpojumi / jaunatnes organizācijas
Ērtības / atpūtas zonas
Sociālie pasākumi, piemēram, festivāli / pulcēšanās
Sabiedrības un brīvprātīgās organizācijas
Mājokļi / izmitināšana
Tulkošanas pakalpojumi
Mutiskās tulkošanas pakalpojumi
Lūdzu sīkak komentējiet kādu no savam pieredzēm:
Your answer
B6. Vai jūs esat saskārušies ar kādu no zemāk minētajiem piemēriem, Waterford pilsēta vai novada, pagājušā gada laikā?
Nekad
Vienu vai divas reizes
3 līdz 5 reizes
Vismaz 5 reizes
Rasistisku vārda pieminēšana / mutiska vardarbība
Aizdomas vai naidīgums pret Jums
Tikāt ignorēts , jo neesat īru tautības
Diskriminacija valsts iestādē
Diskriminācija darbā
Diskriminacija majās ( no majas īpasnieka puses)
Neiekļaušana kāda pasākuma vai sabiedriska grupā
Fiziska vardarbība/ uzbrukums
Lūdzu komentējiet kādu no augstāk minētās pieredzes:
Your answer
B7a. Kurš no šiem aprakstīs jūsu mājas īpašumtiesības?
B7b. Cik viegli vai grūti bija izmitināšanu?
viegli
grūti
B7c. Cik viegli vai grūti ir atļauties savu izmitināšanu?
viegli atļauties
grūti atļauties
B7d. Lūdzu, izvērtējiet savas naktsmītnes kvalitāti.
C. Darba pieredze Īrijā
C1. Vai Jums ir darbs ārpus majam?
Ja jā , cik stundas vidēji Jūs nedēļā strādājat?
Your answer
Kāds ir Jūsu amata nosaukums?
Your answer
C2. Vai jums ir trešā līmeņa izglītība vai profesionālā kvalifikācija?
Ja atbilde ir “jā”, vai jūs pašlaik strādājat nozarē, kurā esat kvalificējies?
C3. Kāda veida atbalstu Jūs vērtējat par vislietderīgako, lai jūs varētu iegūt labāku darbu Waterford pilsētā vai novadā? Lūdzu, atzīmējiet visus piemērojamos
D. Sabiedriskā līdzdalība un pilsoniskā iesaistīšanās vieteja kopienas darbā
D1. Vai esat kādas kopienas, sporta vai brīvprātīgo grupas dalībnieks?
D1a. Ja ja , kādas (kādu) ?
Your answer
D2a. Ja jūs esat kopienas, sporta vai brīvprātīgās grupas dalībnieks, kāda ir jūsu pieredze? Lūdzu, atzīmējiet vienu lodziņu katrā rindā.
Pilnīgi pikrītu
Piekrītu
Ne piekrītu / ne nepiekrītu
Nepiekrītu
Pilnīgi nepiekrītu
Es vēlētos būt iesaistīts šajā grupā / šajās grupās.
Kopienas organizācijas Carlovā darbojas labi.
Īru tautības cilveki mani laipni pieņēma šada veida grupā (s).
Brīvprātīgais darbs man palīdz justies kā kopienas dalībniekam.
D2b. Ja vēl neesat pievienojies, kas kavē jūs pievienoties kopienai, sportam vai brīvprātīgajai grupai? Lūdzu, atzīmējiet visus piemērojamos.
D3a. Vai esat reģistrējies balsot Īrijā?
D3b. Vai esat kādreiz balsojuši Īrijas vēlēšanās?
D3c. Vai jūs balsojāt nesenajās vietējās un Eiropas vēlēšanās (2019. gada maijā)?
D4. Vai Īrijas iedzīvotāji aicina jūs savās mājās?
D5a. Vai jums kādreiz tika sniegts atbalsts, norādes vai padomi par īru kultūru un dzīves veidu?
D5b. Ja jā, kurš sniedza atbalstu, norādes vai padomus?
Your answer
D5c. Vai šī informācija bija apmierinoša?
D6. Kas ir jādara, lai attīstītu daudzkultūru Waterford pilsēta un novadā ? Vietējai kopienai:
Your answer
D6. Kas ir jādara, lai attīstītu daudzkultūru Waterford pilsēta un novadā ? Ārvalstīs dzimušiem:
Your answer
D6. Kas ir jādara, lai attīstītu daudzkultūru Waterford pilsēta un novadā ? Vietējās Waterford pilsētas un novada organizācijām:
Your answer
D7. Kadi ir Jūsu ieteikumi lai sabiedrība labāk iekļautos Waterford pilsētas un novada kopienas darbā?
Your answer
Paldies ka veltījāt laiku lai aizpildītu šo aptaujas anketu !
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service