Inscripció a la prova d'Estalmat Comunitat Valenciana / Inscripción a la prueba de Estalmat Comunitat Valenciana

Ompliu aquest formulari per a la inscripció en la prova d'Estalmat Comunitat Valenciana. Heu de respondre a totes les preguntes.
En cas de dubte o si hi ha algun problema, podeu escriure un missatge a estalmatcv@gmail.com.

Rellene este formulario para la inscripción en la prueba de Estalmat Comunitat Valenciana. Tiene que responder a todas las preguntas.
En caso de duda o si hay algún problema, puede escribir un mensaje a estalmatcv@gmail.com.

  Dades del xiquet o de la xiqueta participant / Datos del niño o de la niña participante

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Dades del pare, de la mare, del tutor o de la tutora / Datos del padre, de la madre, del tutor o de la tutora

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Dades del centre / Datos del centro

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Dades del professor o de la professora que avala l'interés i l'aptitud cap a les matemàtiques de l'alumne o l'alumna que s'inscriu / Datos del profesor o de la profesora que avala el interés y la aptitud hacia las matemáticas del alumno o de la alumna inscrito

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Població en què realitzarà la prova escrita / Población en que realizará la prueba escrita

  This is a required question

  Prevenció sobre l'ús i tractament de dades de caràcter personal i d'imatge / Prevención sobre el uso y tratamiento de datos de carácter personal y de imagen

  This is a required question