ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ 2012-13

Συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγική επιμόρφωση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Είναι ήδη γνωστό ότι αν επιλεγείτε θα πρέπει να προσκομίσετε: εγκαίρως και πριν από την έναρξη του προγράμματος επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων που πιστοποιούν τα αυξημένα προσόντα τους, συνοπτικό διάγραμμα διδασκαλίας (θεματικό πεδίο, σύντομη περίληψη, στόχοι διδασκαλίας, μεθοδολογία, εκπαιδευτικό υλικό και ενδεικτική βιβλιογραφία) και το επιμορφωτικό υλικό που θα χορηγήσετε στους επιμορφούμενους. Επίσης, οι επιμορφωτές Α΄ φάσης κάθε βαθμίδας και ειδικότητας υποχρεούνται να συμμετάσχουν στην κοινή συνάντηση που θα οργανώνεται με ευθύνη της διοίκησης του Π.Ε.Κ. σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους και στην οποία θα γίνεται ενημέρωση και συντονισμός. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας τους το Συντονιστικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να τους αντικαταστήσει στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΤΕ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΤΕ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ΔΩΣΤΕ ΜΑΣ ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΑΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question