ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ป.4 วิชาสุขศึกษา
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
ระดับชั้น *
เลขที่ *
Your answer
1. ข้อใดไม่ใช่พัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจของเด็กวัย 9 – 12 ปี *
1 point
2. ใครมีพัฒนาการทางด้านจิตใจที่เหมาะสมกับวัย 9 – 12 ปี *
1 point
3. ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายคืออะไร *
1 point
4. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และจิตใจ *
1 point
5. การเคลื่อนไหวร่างกายสัมพันธ์กับข้อใด *
1 point
6. ในวัยของนักเรียนควรกินอาหารในข้อใด เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของกล้ามเนื้อ *
1 point
7. ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของกล้ามเนื้อ *
1 point
8. กระดูกและกล้ามเนื้อมีความสำคัญต่อเด็กวัย 9 – 12 ปี เพราะเหตุใด *
1 point
9. อาหารในข้อใดมีประโยชน์ต่อกระดูกและกล้ามเนื้อ *
1 point
10. การกระทำในข้อใดอาจเป็นอันตรายต่อกระดูกและกล้ามเนื้อ *
1 point
11. ครอบครัวที่อบอุ่นควรมีลักษณะอย่างไร *
1 point
12. เมื่อพ่อแม่กลับจากทำงาน นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร *
1 point
13. ใครควรเป็นที่รักของเพื่อนๆ *
1 point
14. เพื่อนผู้ชายควรปฏิบัติต่อเพื่อนผู้หญิงอย่างไร *
1 point
15. ใครมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม *
1 point
16. ใครมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตามเพศของตนเอง *
1 point
17. ข้อใดไม่ใช่พฤติกรรมที่ควรมีในเพศหญิง *
1 point
18. การปฏิบัติตนในข้อใดอาจทำให้เกิดอันตรายทางเพศได้ *
1 point
19. ถ้าต้องอยู่ลำพังกับเพื่อนเพศตรงข้ามในห้องเรียน นักเรียนควรทำอย่างไร *
1 point
20. ถ้ามีคนแปลกหน้าบอกว่าพ่อแม่ให้มารับนักเรียนแทน นักเรียนควรทำอย่างไร *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service