Ankieta - wsparcie kształcenia zawodowego w szkole Awangarda w Pabianicach (Nauczyciele)
Badanie dotyczy następujących kierunków kształcenia:

TECHNIK WETERYNARII (symbol zawodu 324002)
HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA (symbol zawodu 325102)
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH (symbol zawodu 514207)

Celem badania jest zdiagnozowania obszarów, przyczyniających się do poprawy kształcenia zawodowego w szkole Awangarda w Pabianicach

Proszę wskazać, czy jest Pan/Pani zainteresowany/-na uczestnictwem w projekcie unijnym? *
Jest Pan/Pani nauczycielem w zawodzie: *
Required
Proszę ocenić na ile programy kształcenia zawodowego na Pana/Pani kierunku, dostosowane są do potrzeb rynku pracy? *
Bardzo niski poziom dostosowania
Bardzo wysoki poziom dostosowania
Proszę ocenić na ile oferta zajęć dodatkowych na Pana/Pani kierunku, dostosowana jest do potrzeb rynku pracy? *
Bardzo niski poziom dostosowania
Bardzo wysoki poziom dostosowania
Proszę ocenić stopień wykorzystania nowoczesnych technologii w kształceniu na Pana/Pani kierunku? *
Bardzo niski poziom wykorzystania
Bardzo wysoki poziom wykorzystania
Proszę ocenić na ile wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu odpowiada wymogom programu kształcenia na Pana/Pani kierunku? *
Bardzo niski poziom dostosowania
Bardzo wysoki poziom dostosowania
Proszę ocenić na ile wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu odpowiada wymogom Pana/Pani przyszłego miejsca pracy? *
Bardzo niski poziom dostosowania
Bardzo wysoki poziom dostosowania
Proszę ocenić w jakim stopniu ilość oferowanych zajęć praktycznych na Pana/Pani kierunku pozwala dobrze przygotować się do przyszłych zadań na stanowisku pracy? *
W ogóle nie pozwala się przygotować
Pozwala doskonale się przygotować
Proszę ocenić, czy zajęcia dodatkowe w danym obszarze zawodowym, pozwolą zwiększyć szanse na zatrudnienie w Pana/Pani zawodzie *
1 oznacza brak wpływu na zatrudnienie, 7 oznacza bardzo duży wpływ na zatrudnienie
Proszę ocenić, czy doposażenie pracowni zawodowych pozwoli zwiększyć szanse na zatrudnienie w Pana/Pani zawodzie *
1 oznacza brak wpływu na zatrudnienie, 7 oznacza bardzo duży wpływ na zatrudnienie
Proszę ocenić, czy praktyki zawodowe u regionalnych pracodawców pozwolą zwiększyć szanse na zatrudnienie w Pana/Pani zawodzie *
1 oznacza brak wpływu na zatrudnienie, 7 oznacza bardzo duży wpływ na zatrudnienie
Proszę ocenić Pana/Pani stopień znajomości nowoczesnych trendów w Pana/Pani zawodzie: *
1 oznacza brak wpływu na zatrudnienie, 7 oznacza bardzo duży wpływ na zatrudnienie
Bardzo niski poziom
Bardzo wysoki poziom
Proszę wskazać jakie inne działania pozwolą zwiększyć efektywność kształcenia w Pana/Pani zawodzie *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms