แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ งานกิจการสภามหาวิทยาลัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
คำชี้แจง ขอความอนุเคราะห์ผู้รับบริการทุกกลุ่ม ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตามที่ท่านพิจารณาแล้วด้วยสภาพความเป็นจริงที่ได้รับบริการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อนำผลการสำรวจไปประเมินพัฒนาแลัปรับปรุงให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ของ งานกิจการสภามหาวิทยาลัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการมากยิ่งขึ้น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
Required
อายุ *
Your answer
ระดับการศึกษา *
Required
สถานะ *
Required
ความถี่ในการเข้าใช้บริการ *
Required
วัตถุประสงค์ของการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy