Závazná přihláška pro závodníky na MČR ve stromolezení/Registration form for competitors Czech Tree Climbing Championship
Závody
Email address *
Kontaktní a fakturační údaje
Jméno/Name *
Příjmení/Surname *
Titul/y/Title
Velikost trika/T-Shirt Size (S, M, L, XL, XXL):
Název organizace/Organization Name
Fakturační adresa - ulice/Address *
PSČ (bez mezer!)/Postal Code *
Město/City *
IČ/DIČ/Indentification Number/VAT Number
Telefon/Phone
(Uvedený telefon bude sloužit pro rychlou komunikaci případných nenadálých situací.)
Člen SZKT
Clear selection
Startovné
Startovné/Price *
(Ceny jsou uvedeny vč. 21% DPH)
!NOVÁČEK! Čestné prohlášení *
Souhlas *
Zasláním přihlášky souhlasím s podmínkami uvedenými v pravidlech MČR ve stromolezení, čl. 1 POVINNOSTI SOUTĚŽÍCÍCH/By submitting the application I agree with the conditions stated in the rules of the Czech Tree Climbing Championship, Art. 1 OBLIGATIONS OF COMPETITORS
Čestné prohlášení - podpis při registraci na místě konání *
Prohlašuji na svou čest, že jsem držitelem platného osvědčení o odborné způsobilosti pro provádění výškových prací dle nařízení vlády 326/2005 a směrnice 2001/45/ES a jsem pro tuto práci řádně vyškolen. Dále prohlašuji, že všechny úkony prováděné v souvislosti s mou osobní účastí jako soutěžícího na mistrovství ČR ve stromolezení, především můj pohyb ve výškách na stromech a pohyb v jejich blízkosti činím zcela na svou odpovědnost a na vlastní riziko. Jsem si vědom nebezpečí, které vyplývá z pohybu ve výškách a nad volnou hloubkou při aplikaci lezeckých technik na stromy i současného legislativního postavení této činnosti. Plně odpovídám za svou kvalifikaci a způsobilost pro výstup, pohyb a práci v korunách stromů, jakož i za vybavení, které k této činnosti používám.Byl jsem též dostatečně seznámen se stromolezeckými technikami a stromolezeckým vybavením. Byl jsem řádně poučen o používání všech ochranných prostředků i dodržování bezpečnosti práce při manipulaci a použití stromolezeckého vybavení v korunách stromů. Beru na vědomí, že výše uvedené mistrovství je pořádáno Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu,z.s.,, která se zříká odpovědnosti za případný úraz, újmu na zdraví či škodu na majetku způsobenou mně jako účastníku mistrovství v souvislosti s mým pohybem ve výškách na stromech.Toto prohlášení jsem učinil svobodně a za plného vědomí.
Obchodní a storno podmínky *
Odesláním odpovědi souhlasíte s obchodními a storno podmínkami. Prosíme vás o zaškrtnutí políčka, že berete na vědomí. (Viz: http://www.szkt.cz/kalendar-akci/obchodni-podminky.html)/By sending a reply, you agree to business and cancellation conditions. (See: http://www.szkt.cz/kalendar-akci/obchodni-podminky.html)
Potvrzení o přijetí vaší přihlášky
Pozor, po odeslání přihlášky kliknutím na modré políčko níže "odeslat" se Vám na obrazovce musí objevit okno s potvrzením, že jsme přihlášku v pořádku přijali a musí Vám přijít automatický potvrzovací email.

Pokud automatické okno nevyskočí a email nedorazí (zkontrolujte si složky se spamy a hromadnou poštou), Vaši přihlášku neevidujeme. Zkuste v tom případě odeslat přihlášku přes jiný prohlížeč. Pokud Vám to nepůjde, obraťte se prosím neprodleně přímo na náš email kancelar@szkt.cz. Domluvíme se na jiném řešení.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy