Konsulentide poolt pakutud e-PRIA kasutamise tugiteenuse küsitlus pindalatoetuste ja loomakasvatustoetuste taotlejatele
Alljärgneva küsitluse eesmärgiks on koguda taotlejate tagasisidet e-PRIA tugiteenuse pakkumisele konsulentide poolt pindalatoetuste ja loomakasvatustoetuste taotluste esitamisel 2015. aastal. Sealhulgas selgitada välja, kas sellise teenuse pakkumist on vaja jätkata ning millised on taotlejate vajadused ja ootused teenusele. Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et küsitlus ei hõlma PRIA töötajate poolt PRIA büroodes läbi viidud e-PRIA juhendamist.

Juhul, kui te ei kasutanud antud teenus, palun teil ikka ülejäänud küsimustik täita, kuid konsulente puudutavates osades valige sel juhul variandid "muu", "ei käinud juhendamisel" ja "ei oska vastata".

Küsitlusele on võimalik vastata 20. juulini 2015. a

Küsitlusele on võimalik vastata anonüümselt. Vastanute nimesid ei avalikustata kokkuvõtete tegemisel.
Nimi
Vabatahtlik, avalike kokkuvõtete tegemisel ei avalikustata vastanute nimesid
Your answer
Kontakt
Vabatahtlik, avalike kokkuvõtete tegemisel ei avalikustata vastanute nimesid
Your answer
Maakond *
Vali nimekirjast
Milliseid toetusi PRIA-st taotlete *
Required
Kas olete kuulnud võimalusest saada konsulentidelt tasuta e-PRIA kasutamise juhendamist? *
Kas kasutasite konsulentide pakutavat e-PRIA kasutamise juhendamist? *
Kes teid juhendas? *
Vali nimekirjast juhendaja nimi
Kuidas hindate konsulentidelt saadud e-PRIA kasutamise juhendamisteenust? *
Anna hindeid viie palli süsteemis 1 - pole nõus, 5 - olen nõus
1
2
3
4
5
ei oska vastata
Kiire ja mugav aja broneerimine
Piisav eelinfo enne juhendamisele tulemist
Juhendamispaiga hea leitavus
Meeldiv teenindus
Abivalmis juhendaja
Juhendaja on pädev e-PRIA tehnilises kasutamises
Juhendaja on pädev toetuste nõuete selgitamisel
Sain vastuse kõigile küsimustele
Kasutan juhendamist võimalusel ka edaspidi
Saan edaspidi e-PRIA kasutamisega ise hakkama
Mida peaks tugiteenuse pakkumisel parandama *
Anna hindeid viie palli süsteemis 1 - pole nõus, 5 - olen nõus
1
2
3
4
5
ei oska vastata
Aja broneerimise süsteemi
Tugiteenuse alast teavitamist ja eelinfo jagamist enne juhendamisele tulemist
Juhendamispaiga leitavust
Teeninduse kvaliteeti
Juhendaja teadmisi ja oskuseid
Kaasama rohkem teenusepakkujaid
Pikendama perioodi teenuse kasutamiseks
Ettepanekud järgmise aasta taotlusperioodil e-PRIA tugiteenuse korraldamiseks ja arendamiseks.
Vasta, kui soovid eelnevaid hindeid kommenteerida või midagi lisada.
Your answer
Mis on teie jaoks e-PRIAs toetuste taotlemisel takistavaks teguriks? *
Anna hindeid viie palli süsteemis 1 - pole nõus, 5 - olen nõus
1
2
3
4
5
ei oska vastata
Vähene eelinfo toetuste saamise nõuete kohta
Lühike taotlusvoor
Määrustest ja nõuetest aru saamine
Taotlusvormide ülesehitus e-PRIAs
Arvuti ja interneti kasutamise oskus
Kodune aeglane internetiühendus või puudulik tehnika
e-PRIA keskkonna üldine kasutusmugavus
Hirm sanktsioonide ees e-PRIAs taotledes
Hirm e-PRIAs taotlemise ees
Konsulentide pädevus
Ei saa koheselt abi telefoni teel
Mis on teie jaoks e-PRIAs toetuste taotlemisel takistavaks teguriks?
Kirjuta siia, kui soovid eelnevaid hindeid kommenteerida või midagi lisada.
Your answer
Milliste toimingutega tulete toetuste taotlemisel ise toime? *
Anna hindeid viie palli süsteemis 1 - pole nõus, 5 - olen nõus
1
2
3
4
5
ei oska vastata
Kõigega
Nõuetest aru saamisega
Arvuti ja interneti kasutamisega taotluse esitamiseks
Taotlusvormide täitmise ja esitamisega e-PRIAs
Põldude ja niitude joonistamisega e-PRIAs
Põllumassiivide uute piiride deklareerimise ja piiride muutmisega
Maastikuelementide deklareerimisega
Lisadokumentide esitamisega e-PRIAs
Kliendiregistri toimingutega
Vajan kõiges abi
Kas saite lisaks e-PRIA kasutamise juhendamisele konsulendilt ka sisulist nõuannet toetuste taotlemiseks? *
Kas peate oluliseks, et konsulendid pakuksid e-PRIA kasutamise tugiteenust PRIA büroodes või PRIAga samas hoones? *
Ettepanekud e-PRIA kasutusmugavuse parandamiseks.
Your answer
Muud mõtted, probleemid ja ettepanekud seoses konsulentide poolt pakutava e-PRIA tugiteenusega.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service