รายการตรวจสอบสภาพยานยนต์ ประจำเดือน
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบรถ (หากไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ควรตรวจสอบรถยนต์ในความรับผิดชอบด้วยตนเอง) *
กรณีที่ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบรถตามคำสั่ง มาตรวจสอบแทน ให้ระบุทั้งชื่อผู้มาตรวจสอบ และชื่อผู้รับผิดชอบรถคันนี้ โดยระบุว่า "ใคร" มาตรวจสอบแทน "ใคร" ในช่องอื่นๆด้วยๆ
วันที่ *
MM
/
DD
/
YYYY
รุ่นรถ และ ทะเบียนรถ *
เลขไมล์ปัจจุบัน *
Your answer
เลขไมล์เปลี่ยนถ่าย *
Your answer
ระบบน้ำต่างๆ - 1.ระดับน้ำปัดน้ำฝน *
หากพบความผิดปกติ ให้เลือกอื่นๆ แล้วระบุความผิดปกติ.....
ระบบน้ำต่างๆ - 2.น้ำมันเบรค *
หากพบความผิดปกติ ให้เลือกอื่นๆ แล้วระบุความผิดปกติ.....
ระบบน้ำต่างๆ - 3.น้ำในหม้อน้ำ *
หากพบความผิดปกติ ให้เลือกอื่นๆ แล้วระบุความผิดปกติ.....
ระบบน้ำต่างๆ - 4.น้ำมันเชื้อเพลิง *
หากพบความผิดปกติ ให้เลือกอื่นๆ แล้วระบุความผิดปกติ.....
ระบบน้ำต่างๆ - 5.น้ำมันเครื่อง *
หากพบความผิดปกติ ให้เลือกอื่นๆ แล้วระบุความผิดปกติ.....
6.แบตเตอรี่ปี .... *
Your answer
ระบบน้ำต่างๆ - 6.น้ำกลั่นในแบตเตอรี่ *
หากพบความผิดปกติ ให้เลือกอื่นๆ แล้วระบุความผิดปกติ.....
ระบบไฟฟ้า - 1.ไฟโชว์หน้าปัด *
หากพบความผิดปกติ ให้เลือกอื่นๆ แล้วระบุความผิดปกติ.....
ระบบไฟฟ้า - 2.ไฟหน้า(ต่ำ) *
หากพบความผิดปกติ ให้เลือกอื่นๆ แล้วระบุความผิดปกติ.....
ระบบไฟฟ้า - 3.ไฟหน้า(สูง) *
หากพบความผิดปกติ ให้เลือกอื่นๆ แล้วระบุความผิดปกติ.....
ระบบไฟฟ้า - 4.ไฟตัดหมอก *
หากพบความผิดปกติ ให้เลือกอื่นๆ แล้วระบุความผิดปกติ.....
ระบบไฟฟ้า - 5.ไฟท้าย *
หากพบความผิดปกติ ให้เลือกอื่นๆ แล้วระบุความผิดปกติ.....
ระบบไฟฟ้า - 6.ไฟเบรค *
หากพบความผิดปกติ ให้เลือกอื่นๆ แล้วระบุความผิดปกติ.....
ระบบไฟฟ้า - 7.ไฟเลี้ยวหน้า *
หากพบความผิดปกติ ให้เลือกอื่นๆ แล้วระบุความผิดปกติ.....
ระบบไฟฟ้า - 8.ไฟเลี้ยวหลัง *
หากพบความผิดปกติ ให้เลือกอื่นๆ แล้วระบุความผิดปกติ.....
ระบบไฟฟ้า - 9.ไฟหรี่ *
หากพบความผิดปกติ ให้เลือกอื่นๆ แล้วระบุความผิดปกติ.....
ระบบไฟฟ้า - 10.ไฟฉุกเฉิน *
หากพบความผิดปกติ ให้เลือกอื่นๆ แล้วระบุความผิดปกติ.....
ระบบไฟฟ้า - กรณีเป็นรถพยาบาล 11.ไฟไซเรนหน้า *
หากพบความผิดปกติ ให้เลือกอื่นๆ แล้วระบุความผิดปกติ.....
ระบบไฟฟ้า - กรณีเป็นรถพยาบาล 12.ไฟไซเรนหลัง *
หากพบความผิดปกติ ให้เลือกอื่นๆ แล้วระบุความผิดปกติ.....
ระบบไฟฟ้า - กรณีเป็นรถพยาบาล 13.เสียงสัญญาณฉุกเฉิน *
หากพบความผิดปกติ ให้เลือกอื่นๆ แล้วระบุความผิดปกติ.....
ระบบเครื่องยนต์ - 1.สายพานหน้าเครื่อง *
หากพบความผิดปกติ ให้เลือกอื่นๆ แล้วระบุความผิดปกติ.....
ระบบเครื่องยนต์ - 2.ท่อยางต่างๆ *
หากพบความผิดปกติ ให้เลือกอื่นๆ แล้วระบุความผิดปกติ.....
ระบบเครื่องยนต์ - 3.รอยรั่วซึมต่างๆของเครื่องยนต์ *
หากพบความผิดปกติ ให้เลือกอื่นๆ แล้วระบุความผิดปกติ.....
ระบบเครื่องยนต์ - 4.เสียงผิดปกติของเครื่องยนต์ *
หากพบความผิดปกติ ให้เลือกอื่นๆ แล้วระบุความผิดปกติ.....
ระบบแอร์รถยนต์ - แอร์หน้า/หลัง *
หากพบความผิดปกติ ให้เลือกอื่นๆ แล้วระบุความผิดปกติ.....
ระบบการสื่อสาร - 1.ตัวเครื่อง *
หากพบความผิดปกติ ให้เลือกอื่นๆ แล้วระบุความผิดปกติ.....
ระบบการสื่อสาร - 2.เสาวิทยุสื่อสาร *
หากพบความผิดปกติ ให้เลือกอื่นๆ แล้วระบุความผิดปกติ.....
สภาพรถภายนอก -1.ยางปัดน้ำฝน *
หากพบความผิดปกติ ให้เลือกอื่นๆ แล้วระบุความผิดปกติ.....
สภาพรถภายนอก - 2.มอเตอร์ปัดน้ำฝน หน้า/หลัง *
หากพบความผิดปกติ ให้เลือกอื่นๆ แล้วระบุความผิดปกติ.....
สภาพรถภายนอก - 3.ยางล้อหน้า(ขวา) ปียาง *
Your answer
สภาพรถภายนอก - 3.ยางล้อหน้า(ขวา) *
หากพบความผิดปกติ ให้เลือกอื่นๆ แล้วระบุความผิดปกติ.....
สภาพรถภายนอก - 4.ยางล้อหน้า(ซ้าย) ปียาง *
Your answer
สภาพรถภายนอก - 4.ยางล้อหน้า(ซ้าย) *
หากพบความผิดปกติ ให้เลือกอื่นๆ แล้วระบุความผิดปกติ.....
สภาพรถภายนอก -5.ยางล้อหลัง(ซ้าย) ปียาง *
Your answer
สภาพรถภายนอก - 5.ยางล้อหลัง(ซ้าย) *
หากพบความผิดปกติ ให้เลือกอื่นๆ แล้วระบุความผิดปกติ.....
สภาพรถภายนอก -6.ยางล้อหลัง(ขวา) ปียาง *
Your answer
สภาพรถภายนอก -6.ยางล้อหลัง(ขวา) *
หากพบความผิดปกติ ให้เลือกอื่นๆ แล้วระบุความผิดปกติ.....
เครื่องมือประจำรถ - 1. แม่แรง/อุปกรณ์ *
หากพบความผิดปกติ หรือ ใช้การไม่ได้ ให้เลือกอื่นๆ แล้วระบุความผิดปกติ.....
เครื่องมือประจำรถ - 2. ห่อเครื่องมือ *
หากพบความผิดปกติ หรือ ใช้การไม่ได้ ให้เลือกอื่นๆ แล้วระบุความผิดปกติ.....
หมายเหตุ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service