Zajímají nás vaše názory!

Velmi nás zajímá, co si myslíte o naší práci a organizaci. Děkujeme, že se s námi podělíte o své názory.
  Jedná se o povinný dotaz.
  Jedná se o povinný dotaz.
  Jedná se o povinný dotaz.
  Vyberte nejvýše dva
  Jedná se o povinný dotaz.
  Pravidelné klauniády pro děti
  NOS! Na operační sál! (doprovod dětí na operaci)
  Cirkus Paciento (týdenní program pro dlouhodobě nemocné děti)
  Přezůvky máme! (návštěvy vážně nemocných dětí v domácnosti)
  Kutálka (hudební představení pro handicapované děti)
  Pravidelné klauniády pro seniory
  Speciální akce pro seniory
  Pravidelné klauniády v hospici
  Koše plné humoru ((návštěva spojená s rozdáváním humorných knížek apod. dospělým pacientům)
  Zadejte prosím jednu odpověď na každém řádku
  Jedná se o povinný dotaz.
  Jedná se o povinný dotaz.
  Jedná se o povinný dotaz.
  Jedná se o povinný dotaz.
  Jedná se o povinný dotaz.
  Jedná se o povinný dotaz.
  Jedná se o povinný dotaz.
  Jedná se o povinný dotaz.

  Máme Vaše aktuální kontaktní údaje? Pokud ne, prosíme Vás o úpravy zde:

  Jedná se o povinný dotaz.
  Jedná se o povinný dotaz.
  Jedná se o povinný dotaz.
  Jedná se o povinný dotaz.
  Jedná se o povinný dotaz.