Inscrición | ECONOMÍA SOCIAL MEETING | 2019
Programa 'ECONOMÍA SOCIAL MEETING', para cooperativas e organizacións de economía social (sesións de intercooperación para crear contextos de coñecemento e colaboración)

Nesta ocasión tratarase dun encontro para avanzar no coñecemento mutuo das cooperativas e outras organizacións de economía social do SECTOR CULTURAL: actividades e servizos que desenvolven, problemática e intereses comúns, necesidades, estratexias de colaboración e apoio mutuo, etc.

DATAS E HORARIO: 20 Maio 2019. De 10 a 12 horas.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Centro SocioCultural Ensanche. Rúa Frai Rosendo Salvado 16. Santiago de Compostela


ORGANIZA: FORO POLA ECONOMÍA SOCIAL GALEGA
(A Unión de Cooperativas EspazoCoop fai parte do Foro pola ES Galega)

[ Esta xornada enmárcase no programación da REDE EUSUMO. A Rede Eusumo é unha Rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego - Xunta de Galicia, para o fomento e consolidación do cooperativismo e a economía social que conta co financiamento do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social ]

Nome e apelidos *
Your answer
DNI *
Your answer
Data de nacemento *
MM
/
DD
/
YYYY
Xénero *
Enderezo *
Your answer
Localidade *
Your answer
CP *
Your answer
Provincia *
Your answer
Teléfono *
Your answer
Correo electrónico *
Your answer
Nome da túa entidade *
Your answer
Que tipo de entidade é?
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidade coa Lei 3/2018 (LOPD) informamos que os datos de carácter persoal contidos neste formulario serán tratados coa única finalidade de establecer un sistema de rexistro e custodia dos datos de cada participante dos proxectos aos que pertence esta actuación. A base xurídica deste tratamento é o consentimento expreso e inequívoco, polo que coa súa sinatura da o seu consentimento claro. Os seus datos conservaranse mentres dure o servizo e período de xustificación do programa. Poderá opoñerse en calquera momento a estes tratamentos, así como exercitar os dereitos de acceso, rectificación e cancelación dirixíndose, por escrito, xuntando unha fotocopia do seu DNI a ESPAZOCOOP, rúa do Hórreo, 104, baixo esquerda, CP15701, Santiago de Compostela. Os seus datos serán cedidos á Consellería de Economía, Emprego e Industria coa finalidade de xustificación das subvencións obtidas para a realización desta actividade e poderán ser cedidos ao Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social ou aos organismos competentes da Unión Europea coa finalidade de xustificación de fondos transferidos, se é o caso Acepto as condicións recollidas neste documento e dou a miña conformidade e consentimento ás mesmas. Así como a veracidade e exactitude dos datos aportados. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service