Катталуу / Регистрация
Жылдызча болгон жерлер толук түрдө толтурулат / Заполните обязательное поле
Email address *
Бала жөнүндө маалымат / Информация о ребенке
Аты / Имя *
Фамилиясы / Фамилия *
Атасынын аты / Отчество
Туулган күнү / День рождения *
2013-жылдын 1-сентябрына чейин төрөлгөн балдар гана каттала алат.
MM
/
DD
/
YYYY
Туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн сериясы, № / Серия, № свидетельства о рождении *
Туулгандыгы тууралуу күбөлүктү берген мекеме / Учреждение, выдавшее свидетельство о рождении *
Ата- Энеси жөнүндө маалымат / Данные родителей
Аты / Имя *
Фамилиясы / Фамилия *
Атасынын аты / Отчество
Паспорттун сериясы, № / Серия паспорта, № *
Документти берген мекеме / Орган, выдавщий документ *
Берилген күнү / Дата выдачи *
MM
/
DD
/
YYYY
Паспорт боюнча катталган дареги / Прописка по паспорту
ID чип бар паспорттор гана толтурбайт / Не заполняются только паспорты с ID чипом
Иштеген жери / Место работы *
Required
Ээлеген кызматы / Должность
Жашаган микро район
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.