REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ PRO STÁNKAŘE
Email address *
Jméno a příjmení, název společnosti / Name, Surname and Company name *
Your answer
Jaký sortiment nabízíte / What product do you offer *
Your answer
Souhlas se zpracováním osobních údajů / Consent to the processing of personal data
CZ: Poučení o zpracování osobních údajů: V rámci registrace prostřednictvím tohoto formuláře pořadatel jako správce zpracovává osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a obsah odpovědi. Vyplněním tohoto formuláře přistupujete na skutečnost, že zpracování Vašich osobních údajů v uvedeném rozsahu tvoří neodstranitelnou součást této soutěže. Vaši e-mailovou adresu pořadatel použije pro účely zasílání svých newsletterů, jedině pokud k tomu dáte výslovný souhlas, který můžete kdykoli později odvolat kliknutím na příslušný odkaz v newsletteru. Vyplněný formulář pořadatel uchovává po dobu 5ti let a poté jej celý smaže. Po skončení akce jako takové pořadatel zpracovává data obsažená ve formuláři pouze pro své statistické účely, přičemž dočasné uchovávání formulářů odpovídá tomuto jeho oprávněnému zájmu.

ENG: Information about the processing of personal data: In regards to joining this competition through filling in the form, the organizer is processing the following personal data - First Name, Last Name, E-mail address and Answer Content. By filling in the form you agree with the fact that processing your personal data in the given range is a part of this competition. Your e-mail address might only be used by the organizer in order to sending you his newsletter by you giving him the explicit consent to do so, which can later be withdrawn at any moment by clicking the relevant link in the newsletter. The copy of the filled in form is archived for 5 years by the organizer and after reaching this milestone, it is deleted entirely. After the competition is finished, the organizer can only process the data in the form for his statistical purposes, while temporary retention of forms corresponds to his legitimate interest.

Možnost zakliknout souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Souhlasím, aby mi byly na můj e-mail zasílány newslettery, nabídky a jiná obchodní sdělenípodle zákona č. 101/2001 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Plné znění na: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-101.

*
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.