แบบทดสอบการใช้งานระบบบริการการศึกษา
คำชี้แจง : ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1 การเข้าใช้งาน ระบบการบริการการศึกษา (ระบบลงทะเบียน) ได้ที่
1 point
2. การกรอกเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษา(ระบบลงทะเบียน) ตอนเข้าสู่ระบบต้องกรอกข้อมูลอะไร
1 point
Clear selection
3. จากรูปภาพ เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร
1 point
Captionless Image
Clear selection
4. รูปภาพด้านล่างใช้ในการทำอะไร
1 point
Captionless Image
Clear selection
5.จากรูปภาพ ถ้านักศึกษาต้องการเพิ่มรายวิชาที่ลงทะเบียน ต้องคลิกปุ่มใด
1 point
Captionless Image
Clear selection
6.จากรูปภาพเรียกว่า เอกสารอะไร
1 point
Captionless Image
Clear selection
7.ถ้านักศึกษาต้องการพริ้นใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน คลิกได้ที่สัญลักษณ์ใด
1 point
Clear selection
8.รหัสผ่านในการเข้างานระบบลงทะเบียนของนักศึกษาแต่ละคน คืออะไร
1 point
Clear selection
9.สัญลักษณ์จากรูปใช้ทำอะไร
1 point
Captionless Image
Clear selection
10.เมื่อนักศึกษาต้องการเลือกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว ต้องคลิกปุ่มใดเพื่อทำการตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียน
1 point
Clear selection
Submit
Clear form
This form was created inside of วิทยาลัยชุมชนสตูล. Report Abuse