Registračný formulár
Meno a priezvisko: *
Zadaj celé svoje meno a priezvisko; na toto meno Ti bude v prípade absolvovania memoriálu vystavený diplom.
Meno dvojičky:
Zadaj celé meno pútnika, s ktorým chceš byť vedený ako dvojica. Ak neuvedieš meno dvojičky, bude Ti pridelená! (Účastníci sú povinní celú trasu memoriálu absolvovať vo dvojici zapísanej pri registrácii; v prípade, že jeden zo zapísanej dvojice bol nútený svoju účasť na memoriáli ukončiť predčasne z dôvodov svojho vážneho zranenia či vážneho úrazu, za splnenie tejto podmienky sa pokladá príchod druhého účastníka do cieľa s inou zapísanou dvojicou; (podmienka dvojíc má jednak za účel znížiť riziko zablúdenia účastníkov v nočnom lese, a rovnako zaistiť rýchlu prvú pomoc v prípade zranenia či úrazu druha.)
Vek, mám: *
Ak máš menej než osemnásť rokov, spolu s ordináriom Ti na uvedenú adresu zašleme tiež tlačivo potrebné na získanie súhlasu Tvojho zákonného zástupcu (dostupné tiež na: www.memorial.jozeftiso.sk/suhlas-zakonneho-zastupcu.pdf). Poďla príslušnosti k niektorej z dvoch uvedených vekových kategórii si tiež povinný uhradiť účastnícky poplatok. * účastník je povinný predložiť pri nástupe na memoriál preukaz darcu krvi, s vyznačenými aspoň piatimi záznamami dobrovoľného darcovstva.
O ubytovanie v Rodnom dome prezidenta Tisu: *
Záujem o tričko s motívom memoriálu: *
Tričká nie sú zasielané poštou vopred, ale obdrží ho pútnik fyzicky pri nástupe na memoriál. Tričko nie je voľne predajné a nemožno ho zakúpiť bez registrácie sa na memoriál.
Spôsob uhradenia účastníckeho poplatku: *
Účastnícky poplatok možno uhradiť: (1) v hotovosti na mieste v deň konania sa memoriálu, (2) bankovým prevodom na účet UniCredit Bank (eurový účet): 11 313 830 18/1111, (variabilný symbol: meno a priezvisko platcu);
Kontaktné informácie
Je nutné zadať adresu doručenia výtlačku ordinária, telefónne číslo, na ktorom bude účastník dostupný počas celého priebehu memoriálu a kontaktný e-mail ako spojenie na odber aktualizovaných informácií o memoriáli.
Ulica a číslo popisné: *
PSČ: *
Obec: *
Krajina: *
Číslo mobilného telefónu: *
Na tomto čísle by si mal byť dostupný počas celého priebehu memoriálu.
Tvoj e-mail: *
Pre zasielanie aktualizácií, predpovedí počasia a prípadných zmien či upresnení pred memoriálom
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy