מבחן בתנ"ך - י"א 7 וי"א 1
Email address *
שם מלא
Your answer
קראו פרק ל"ז פסוקים 24-18. מכתובים אלו ניתן ללמוד על הסיבות שהובילו את האחים לשנוא את יוסף. ציינו סיבה אחת שאפשר ללמוד עליה מדברי האחים, וסיבה נוספת שאפשר ללמוד עליה ממעשיהם. בססו דבריכם על הכתוב, והסבירו את הרקע לכל אחד מהמניעים שציינתם/ן.
Your answer
בפירושו לפסוק 32 בפרק ל"ז כותב רמב"ן: "וישלחו – שתקעו בה (בכתונת) את השלח (= החרב) לקרעה במקומות רבים...". (1) הסבר את פירושו של רמב"ן לפסוק. (2) איזה קושי בפסוק זה הוביל את רמב"ן לסטות מהפירוש הפשוט של המילה "וישלחו"?
Your answer
קראו פסוקים 33-23 בפרק ל"ז. יש הטוענים כי בפסוקים אלו בא לידי ביטוי עקרון הגמול 'מידה כנגד מידה'. השוו כתובים אלו למעשי יעקב בפרק כ"ז פסוקים 26-15 והוכיחו טענה זו.
Your answer
הסבירו את הקשר בין ברכת יעקב לאפרים ומנשה בסוף פס' 16 בבראשית מ"ח לבין הנאמר ביהושע י"ז 14.
Your answer
(א) קראו בראשית מ"ח 13-18. בפס' 18 יוסף אומר ליעקב אביו: "לא כן אבי". מה בעיני יוסף אינו נכון, והאם גם המקרא רואה במעשהו זה של יעקב דבר פסול? נמקו. (ב) הביאו ראיה מפסוק 5 ומפסוק 14 שברכת הבכורה לאפרים הייתה מכוונת על ידי יעקב עוד לפני שבירך אותם ושהוא לא טעה.
Your answer
קראו בראשית מ"ח 20-17. האם צודקת או נכונה בעיניכם הבחירה של יעקב? השוו את בחירתו של יעקב לחוק בספר דברים כ"א 17-15?
Your answer
קראו בראשית ל"ט פסוקים 9-7. יוסף מביא שני נימוקים לסירובו לשכב עם אשת פוטיפר, ציינו מהם הנימוקים והסבירו מהו סוג הנימוק.
Your answer
" וַיַּעֲזֹב כָּל אֲשֶׁר לוֹ בְּיַד יוֹסֵף וְלֹא יָדַע אִתּוֹ מְאוּמָה כִּי אִם הַלֶּחֶם אֲשֶׁר הוּא אוֹכֵל" (פרק ל"ט פסוק 6). קראו פירוש אבן עזרא לפסוק זה, וענו על השאלה שלאחריו - אבן עזרא: "ולא ידע אתו מאומה כי אם הלחם" – והנכון בעיני: שכל אשר לו – היה בידו [כלומר, פוטיפר נתון ליוסף הכול] חוץ מן הלחם. שלא היה אפילו נוגע בו בעבור היותו עברי, כי הנה מפורש כי לא יוכלו המצרים לאכול את העברים לחם, כי פוטיפר ידע שיוסף עברי הוא. (1) כיצד מפרש אבן עזרא פסוק זה? (2) בפירושו, מסתמך אבן עזרא מסתמך על הכתוב בפרק מ"ג פסוק 32. כיצד פסוק זה מסייע לפירושו?
Your answer
קראו פרק ל"ט פסוקים 18-14. בפסוקים אלו מנסה אשת פוטיפר לשכנע את אנשי ביתה ואת בעלה בצדקתה. (1) קראו פסוקים 13-11. בדבריה, משנה אשת פוטיפר את תיאור ההתרחשות המקורי. ציינו שני פרטים שונים אותם היא משנה בדבריה, והסבירו מדוע היא משנה זאת.
Your answer
קראו פרק מ"ד פסוקים 34-18.יהודה בנאומו מתאר את השתלשלות האירועים מאז פגישת האחים את יוסף. בדבריו, הוא משמיט כמה אירועים שונים. ציינו שני אירועים אותם הוא משמיט, והסבירו מדוע הוא אינו מזכיר אותם.
Your answer
בנאומו בפרק מ"ד, משתמש יהודה במגוון אמצעים רטוריים כדי לשכנע את יוסף. ציינו ביטוי לשוני אחד המעיד על התרפסותו של יהודה בפני יוסף (חנופה) וביטוי אחר המעיד על ניסיונו לעורר רחמים בעיניו של יוסף.
Your answer
קראו פרק מ"ד פסוקים 35-34. מה יהודה מציע ליוסף? כיצד הצעה זו שונה מהתנהגותו בעת מכירת יוסף בפרק לז 26?
Your answer
הסבירו את הניגוד במשמעות הסמלית של הבגד בבראשית ל"ז 23 לעומת בראשית מ"ה 22.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy