Ankieta dotycząca aspektów psychologicznych i seksuologicznych okresu przekwitania.

Jestem studentką położnictwa na 2 roku SUM Collegium Medicum UJ. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Dotyczy ona okresu życia kobiet związanego z przekwitaniem. Zawarte w niej pytania obejmują zmiany jakie zachodzą w tym czasie zarówno pod kątem psychologicznym, jak i seksuologicznym. Otrzymane wyniki pomogą mi zanalizować problemy występujące w okresie przekwitania; ponadto, pozwolą mi one na opracowanie pracy magisterskiej. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna. Odpowiedzi są jedno- lub wielokrotnego wyboru. Pytania z możliwością wielokrotnego wyboru będą zaznaczone.
Z góry dziękuję!
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question