Mở tài khoản giao dịch Demo
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Điều kiện và điều khoản Bảo mật
Việc bảo mật thông tin của Khách hàng là quan trọng đối với InvestPlus: Trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng dù là cá nhân hay tổ chức, InvestPlus có thể phải thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng. Những thông tin này là cơ sở quan trọng để InvestPlus có thể cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng, nhưng InvestPlus cũng nhận thức rằng chúng tôi phải sử dụng và bảo quản những thông tin này một cách thích hợp.

Điều khoản này miêu tả các loại thông tin cá nhân mà InvestPlus có thể thu thập được về người sử dụng, mục đích sử dụng thông tin, hoàn cảnh mà InvestPlus có thể chia sẻ thông tin và các biện pháp được thực hiện để bảo vệ bí mật các thông tin cá nhân của Khách hàng.

1. Nguồn của thông tin: Các thông tin cá nhân mà InvestPlus thu thập được về Khách hàng chủ yếu từ Đơn đăng ký mở tài khoản hay các mẫu khác và các tài liệu mà Khách hàng cung cấp cho InvestPlus trong quá trình giao dịch. InvestPlus cũng thu thập các thông tin về các giao dịch và các hoạt động của Khách hàng với InvestPlus liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà InvestPlus cung cấp.
 
2. Việc sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng: InvestPlus có thể sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng để:
    -  Quản trị, vận hành, hỗ trợ và quản lý giao dịch và/hoặc tài khoản của bạn tại InvestPlus. Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin trong nội bộ cũng như tiết lộ nó cho các bên thứ ba có liên quan và có thẩm quyền.
    -  Liên lạc với Khách hàng hoặc người được ủy quyền của Khách hàng bằng đường bưu điện, điện thoại, thư điện tử, v.v. liên quan đến giao dịch và/hoặc tài khoản của Khách hàng.
    -  Cung cấp cho Khách hàng những thông tin (như nghiên cứu đầu tư), đề xuất, hay các lời tư vấn về sản phẩm và dịch vụ mà InvestPlus cung cấp;
    -  Hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh của InvestPlus, bao gồm việc đánh giá và quản lý rủi ro và tuân thủ quy định của pháp luật.
 
3. Việc tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng trong nội bộ InvestPlus: Để cung cấp các dịch vụ hiệu quả và đáng tin cậy và để cải thiện các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho Khách hàng, thông tin cá nhân của Khách hàng có thể được chia sẻ giữa các bộ phận của InvestPlus.
 
4. Tiết lộ thông tin Khách hàng cho bên thứ ba: InvestPlus không tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng cho bên thứ ba, trừ khi được miêu tả như trong điều khoản này. Việc tiết lộ cho bên thứ ba có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin với các công ty không liên kết nhưng thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cho tài khoản của Khách hàng hay hỗ trợ cho các giao dịch của người sử dụng với InvestPlus, bao gồm những bên thứ ba tư vấn về kế toán, chuyên môn, pháp luật cho InvestPlus. Bên thứ ba nhận thông tin được yêu cầu bảo mật của các thông tin trong phạm vi mà họ nhận nó và sử dụng các thông tin của Khách hàng chỉ trong quá trình cung cấp những dịch vụ đó và chỉ cho những mục đích mà InvestPlus yêu cầu.
 
InvestPlus cũng có thể tiết lộ các thông tin cá nhân của Khách hàng theo yêu cầu của Khách hàng, để bảo vệ quyền và lợi ích của InvestPlus và các đối tác kinh doanh hay căn cứ theo sự chấp thuận rõ ràng của Khách hàng. Cuối cùng, trong một số trường hợp, các thông tin của Khách hàng có thể được tiết lộ cho bên thứ ba khi được pháp luật cho phép hoặc để tuân theo các quy định và luật hiện hành; ví dụ, khi cung cấp thông tin yêu cầu của tòa án hay cơ quan có thẩm quyền hoặc với các tổ chức như các sở giao dịch và trung tâm thanh toán bù trừ.
 
InvestPlus sẽ không bán thông tin cá nhân của Khách hàng.
Khách hàng đồng ý với các Điều khoản & điều kiện nêu trên *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy