Taller "BIODESCODIFICACIÓ DE MALALTIES I CONFLICTES PERSONALS" - 1 octubre 2016, dissabte

En castellano a continuación...,


Descobreix com la Biodescodificació et pot ajudar a comprendre el sentit que tenen els símptomes, malalties o dificultats personals , econòmiques, laborals, relacions de parella o familiars,… per les quals estiguis passant.
La malaltia, en molts casos, és un senyal d’alarma que t’intenta avisar de que alguna cosa no acaba d’anar bé a la teva vida.


Imparteix: J. Ricard Rodulfo Cano (*)

(*) Format en les bases i especialitzacions de Biodescodificació, Bioneuroemoció i Biodescodificació Dental, per professors de l’ Instituto Español de BioNeuroemoción, de L'École de Biodecodage d'Aix-en-Provence, de L'Institut de Psychosomatique Clinique de Montpellier i altres. Amb professors com: Enric Corbera, Salomon Sellam, Eduard Van Den Bogaert, Christian Fléche, Jean Guillaume, Beatrice Doltó, Christian Beyer,…

Practitioner en PNL y Màster en Hipnosi Ericksoniana

Graduat en Medicina Tradicional Xinesa amb estudis cursats a l’escola CENAC de Barcelona.


• Programa:

- Presentació
- Explicació breu de l’origen de la Descodificació Biològica de malalties
- Explicació del funcionament, en què està basada, quina és la metodologia utilitzada i com es treballa. Tot acompanyat amb exemples de casos resolts favorablement.
Per tal de fer-ho més dinàmic, s’aniran combinant les explicacions teòriques i exemples, amb el treball personal d’els/les participants.
El taller està enfocat a familiaritzar-se amb la dinàmica de la Biodescodificació i ajudar a comprendre com funciona el nostre subconscient i què intenta expressar a través dels símptomes o dificultats personals.
Cada persona farà el seu treball de forma particular i guiada. Es podrà preguntar i fer consultes durant el taller, però és possible que no puguem aprofundir en tots els casos personals.

NOTA IMPORTANT:

Els participants que vinguin haurien de pensar en una problemàtica a treballar, sigui un malaltia física, mental, emocional..., o una dificultat personal, i poden portar una llibreta, bolígraf i si és possible, el seu arbre genealògic amb informació rellevant de com a mínim: avis, pares, germans/nes, parella i pares de la parella, incloent les dates de naixement dels qui sigui possible i dates de defunció dels qui haguessin mort.

És important tenir coneixement de quins són els drames que s’han viscut a la família: morts prematures de nens o persones joves, morts o ferits de guerra, exiliats, ruïnes, infidelitats, fills no reconeguts, accidents importants,…

Horari: De 16:00 a 19:00 h . Inclou un descans de 15 minuts.

Lloc: Ecocentre Pàmies - Dolça Revolució - Balaguer (Lleida)

Com arribar al Ecocentre Pàmies: http://goo.gl/LU35In

- - Col·laboració pel taller: 20 €

-- L'import de la col·laboració per assistència al taller es podrà realitzar mitja hora abans de començar el mateix i, per aquest motiu, recomanem als assistents que procurin venir amb puntualitat.

* En cas de baixa al taller per qualsevol motiu personal, us demanem que ens ho comuniqueu el més aviat possible, al telèfon 669548300, per tal de poder avisar a les persones que es trobin en situació de reserva.


NOTES IMPORTANTS: El taller té les places limitades a l'aforament de la sala. Es recomana als assistents que portin bloc de notes, bolígraf i roba còmoda.
------------------------------------------------
Activitats fora de programa (*)

10:00 Visita guiada i comentada als hivernacles de plantes medicinals de l'empresa Pàmies Vitae, al costat de l'Ecocentre.

11:00 Consultori grupal obert sobre malalties personals i el seu tractament amb teràpies alternatives i naturals. Coordinadors: Aleix Pàmies i/o Pau Pàmies

12:00 Xerrada d'en Josep Pàmies sobre salut, prevenció i vida sana.

(*) Totes les activitats matinals són gratuïtes.


--------------------
TALLER: "BIODESCODIFICACION DE ENFERMEDADES Y CONFLICTOS PERSONALES" - 1 octubre 2016 - sábado

Descubre como la Biodescodificación te puede ayudar a comprender el sentido que tienen los síntomas, enfermedades o dificultades personales, económicas, laborales, relaciones de pareja o familiares, ... por las que estés pasando.
La enfermedad, en muchos casos, es una señal de alarma que te intenta avisar de que algo no acaba de ir bien en tu vida.


Imparte: J. Ricard Rodulfo Cano (*)

(*) Formado en las bases y especializaciones de Biodescodificación, Bioneuroemoción y Biodescodificación Dental, por profesores del Instituto Español de BioNeuroemoción, de L'École de Biodecodage de Aix-en-Provence, del Instituto de Psychosomatique Clinique de Montpellier y otros. Con profesores como: Enric Corbera, Salomon Sellam, Eduard Van Den Bogaert, Christian Flèche, Jean Guillaume, Beatrice Doltó, Christian Beyer, ...

Practitioner en PNL y Máster en Hipnosis Ericksoniana

Graduado en Medicina Tradicional China con estudios cursados ​​en la escuela CENAC de Barcelona.


• Programa:

- Presentación
- Explicación breve del origen de la Descodificación Biológica de enfermedades
- Explicación del funcionamiento, en la que está basada, cuál es la metodología utilizada y cómo se trabaja. Todo acompañado con ejemplos de casos resueltos favorablemente.
Para hacerlo más dinámico, se irán combinando las explicaciones teóricas y ejemplos, con el trabajo personal de los / las participantes.
El taller está enfocado a familiarizarse con la dinámica de la Biodescodificación y ayudar a comprender cómo funciona nuestro subconsciente y que intenta expresar a través de los síntomas o dificultades personales.
Cada persona hará su trabajo de forma particular y guiada. Se podrá preguntar y hacer consultas durante el taller, pero es posible que no podamos profundizar en todos los casos personales.

NOTA IMPORTANTE:

Los participantes que vengan deberían pensar en una problemática a trabajar, sea un enfermedad física, mental, emocional ..., o una dificultad personal, y pueden llevar una libreta, bolígrafo y si es posible, su árbol genealógico con información relevante de como mínimo: abuelos, padres, hermanos / as, pareja y padres de la pareja, incluyendo las fechas de nacimiento de los que sea posible y fechas de defunción de los que hubieran muerto.

Es importante tener conocimiento de cuáles son los dramas que se han vivido en la familia: muertes prematuras de niños o personas jóvenes, muertos o heridos de guerra, exiliados, ruinas, infidelidades, hijos no reconocidos, accidentes importantes, ...


Horario: De 16:00 a 19:00 h. Incluye un descanso de 15 minutos.

Lugar: Ecocentro Pàmies - Dulce Revolución - Balaguer (Lleida)

Como llegar al Ecocentro Pàmies: http://goo.gl/LU35In

- - Colaboración por el taller: 20 €

- El importe de la colaboración por asistencia al taller se podrá realizar media hora antes de comenzar el mismo y, por este motivo, recomendamos a los asistentes que procuren venir con puntualidad.

* En caso de baja en el taller por cualquier motivo personal, le pedimos que nos lo comunique lo antes posible, en el teléfono 669548300, para poder avisar a las personas que se encuentren en situación de reserva.

 
NOTAS IMPORTANTES: El taller tiene las plazas limitadas al aforo de la sala. Se recomienda a los asistentes que lleven bloc de notas, bolígrafo y ropa cómoda.
------------------------------------------------
Actividades fuera de programa (*)

10:00 Visita guiada y comentada en los invernaderos de plantas medicinales de la empresa Pàmies Vitae, junto al Ecocentro.

11:00 Consultorio grupal abierto sobre enfermedades personales y su tratamiento con terapias alternativas y naturales. Coordinadores: Aleix Pàmies y / o Pau Pàmies

12:00 Charla de Josep Pàmies sobre salud, prevención y vida sana.

(*) Todas las actividades matinales son gratuitas.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  BIODESCODIFICACIÓ BIOLÒGICA DE MALALTIES / BIODESCODIFICACIÓN BIOLÓGICA DE ENFERMEDADES

  Captionless Image

  Captionless Image

  J. RICARD RODULFO CANO - Biodescodificador titulat- titulado / PNL

  Captionless Image

  Facebook: Salud Ricard

  Captionless Image