Captionless Image

  9.11 - פגישות אישיות עם מר' ליאו (אריק) מקוך, הנספח המסחרי היוצא לפרו

  בואו להירשם לפגישה אישית עם מר' ליאו (אריק) מקוך - הנספח המסחרי היוצא לפרו. מר' מקוך יחל בהקמת נספחות כלכלית חדשה בלימה, פרו, בסוף השנה הזו וישמש כנספח המסחרי הראשון בפרו. מר' מקוך מעוניין לפגוש חברות ישראליות המייצאות כיום לשוק בפרו או חברות תעשייה המעוניינות לחדור לשוק זה אך לאחר שביצעו עבודת הכנה ועיגון משאבים מתאימים. תינתן העדפה לחברות בתחומי ביטחון הפנים, מים ,בריאות וחינוך. הפגישות יתקיימו ב9.11 בבית התעשייה, רח' המרד 29 משעה 9:00 - 17:00 לאחר בחינת הבקשה תישלח הודעה מסודרת עם המועד לכל חברה.
  This is a required question
  Must not contain abcdefghijklmnopqrstvqwxyz
  This is a required question
  Must not contain 1234567890
  This is a required question
  This is a required question
  Must not contain abcdefghijklmnopqrstvqwxyz
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question