Deklaracja współpracy dot. POMOCY PRAWNEJ / PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO / MEDIACJI w 2020 r.
Stowarzyszenie Sursum Corda ("w górę serca") | kom. 692 115 724, tel. 18 44 11 994 | pomoc.prawna.sc@gmail.com
Email address *
Imię i nazwisko *
Your answer
tel. kontaktowy *
Your answer
Jestem zainteresowana(-y) świadczeniem: *
Wskazując obszar potwierdzam posiadanie koniecznych kwalifikacji: pomoc prawna (radca prawny lub adwokat), doradca obywatelski (posiadanie zaświadczenia DO lub ukończenie kursu szkoleniowego z egzaminem do końca 2019), mediator (wpis na listę mediatorów)
Required
Wypełnia: RADCA PRAWNY / ADWOKAT - nr WPISU - skopiuj i wklej proponowaną poniżej treść do pola odpowiedzi, a następnie uzupełnij brakujące elementy
nr wpisu ……. na liście radców prawnych/adwokatów, prowadzonej przez Okręgową ….... w ......., uzyskany w roku .......
Your answer
Wypełnia: DORADCA OBYWATELSKI - nr ZAŚWIADCZENIA - skopiuj i wklej proponowaną poniżej treść do pola odpowiedzi, a następnie uzupełnij/usuń elementy
nr zaświadczenia ......, wydane przez ...... w roku ......; odbyty kurs doszkalający w 2019, prowadzony przez ...... (dot. osób, które nabyły uprawnienia w 2018r.)
Your answer
Wypełnia: KANDYDAT na DORADCĘ OBYWATELSKIEGO - podaj datę zakończenia szkolenia/kursu doszkalającego w Związku Biur Porad Obywatelskich (ZBPO)
Po przesłaniu wypełnionej ankiety prosimy o dosłanie elektronicznego potwierdzenia dot. przyjęcia/opłacenia szkolenia w ZBPO (które wysłał do Ciebie ZBPO), o czym przypomnienie z adresem mail wyświetli się w ostatnim komunikacie. Wyłączny organizator szkoleń: http://zbpo.org.pl/szkolenia/
Your answer
Wypełnia: MEDIATOR - skopiuj i wklej proponowaną poniżej treść do pola odpowiedzi, a następnie uzupełnij/usuń elementy
wpis na listę mediatorów stałych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w ...... / lub / wpis na listę mediatorów prowadzoną przez ......... (nazwa uczelni, org. pozarządowej, samorządu zawodowego), zgłoszoną Prezesowi Sądu Okręgowego w .........
Your answer
WYKSZTAŁCENIE - skopiuj i wklej proponowaną poniżej treść do pola odpowiedzi, a następnie dopisz/usuń elementy, by otrzymać informacje dot. Twojej Osoby *
wyższe magisterskie w zakresie ……. , inne studia/kursy kwalifikacyjne/szkolenia: ......
Your answer
DOŚWIADCZENIE - skopiuj i wklej proponowaną poniżej treść do pola odpowiedzi, a następnie dopisz/usuń elementy, by otrzymać informacje dot. Twojej Osoby *
udzielanie pomocy prawnej / poradnictwa obywatelskiego / mediacji w punkcie na terenie Powiatu ............ (w okresie ............); od ........ r. prowadzenie działalności w formie ....... (własnej kancelarii, realizacji postępowań mediacyjnych, obsługi prawnej ......., w zakresie m.in. redagowania opinii prawnych, pism procesowych, umów, prowadzenia windykacji, przygotowania dokumentów rejestrowych przedsiębiorców i stowarzyszeń; prowadzenia spraw będących przedmiotem sporu, czynne uczestnictwo w negocjacjach / mediacjach, udziału w postępowaniach dot. ..........., uczestnictwa w walnych zgromadzeniach; uczestnictwa w radach nadzorczych, ........); prowadzenie szkoleń w zakresie .............; współpraca z ....... (np. Uniwersytetem III Wieku), w formie ............ (np. prelekcji dla słuchaczy oraz udzielania porad prawych); obsługa projektów realizowanych ze środków ........; autor publikacji o problemach prawnych w ......... (nazwa czasopisma/portalu); prowadzenie edukacji prawnej w formie .........; dodatkowo ........ (tu wpisz inne formy aktywności zawodowej)
Your answer
Miejscowość aktywności zawodowej lub zamieszkania
Your answer
WOJEWÓDZTWO, gdzie mogę wykonywać świadczenia *
Required
POWIATY, w których mogę obsługiwać punkty *
Wpisz nazwy powiatów - od najbardziej preferowanego, do najmniej
Your answer
MIEJSCOWOŚCI, gdzie najchętniej mogę pełnić dyżury
Your answer
Możliwe dni pełnienia dyżurów *
Punkty pracują zwykle 4 godz. dziennie, lokalizację i czas pracy określa samorząd lokalny. Z dużym prawdopodobieństwem będą to te same parametry jak w roku bieżącym, co można sprawdzić na stronach internetowych poszczególnych powiatów/miast. Ostateczny harmonogram dyżurów będziemy mogli uzgadniać po zakończeniu procedur konkursowych
Required
Twoje uwagi i propozycje do Stowarzyszenia Sursum Corda
np. propozycja innych prawników/doradców/mediatorów do zespołu (nazwisko, mail, tel.), preferowane godz. pracy itp.
Your answer
Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych
1. Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz, tel.: 18 44 11 994
2. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu rekrutacji kadry i realizacji zadań publicznych w zakresie określonym w ustawie z dnia 15 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia, którym jest realizacja działań statutowych Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
4. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w celach sprawozdawczych i dokumentacyjnych oraz w celu obrony i dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń, co również stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu podjęcia współpracy. Brak podania danych będzie wiązał się z niemożliwością podjęcia współpracy.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym ze Stowarzyszeniem w zakresie i w celu, w jakim podmioty te udzielają nam wsparcia (np. Google, bowiem poprzez Formularze Google wypełniasz formularz).
7. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do innych krajów poza Unią Europejską (państwa trzeciego) w związku z wykorzystywaniem przez nas Formularza Google, który poinformował, że przekazanie danych następuje wyłącznie do krajów zapewniających odpowiedni stopień ochrony Twoich danych zgodnie z decyzją Komisji UE, o której mowa w art. 45 ust. 1 RODO – a zatem do stron Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria - USA. Jeśli chcesz wiedzieć więcej przeczytaj tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
8. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
9. Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych na zasadach wynikających z art. 20 RODO.
10. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia.
11. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service