แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
คำชี้แจง
1.การประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพ และการให้บริการของโรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา
2.ผลการประเมินของแต่ละท่าน จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และจะวิเคราะห์ผลการประเมินในภาพรวมเท่านั้น จึงขอความกรุณาท่านได้ตั้งใจตอบแบบประเมินตามความจริงที่ท่านรับรู้ทุกข้อคำถาม
3.ให้ทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลและความรู้สึกของท่าน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy