Dotazník negatívnych činov NAQ (prejavy mobbingu)


Obraciam sa na Vás so žiadosťou o spoluprácu pri realizácii prieskumu, ktorý je súčasťou mojej diplomovej práce Agresivita a mobbing ako forma šikanovania na pracovisku. Prosím o vyplnenie štandardizovaného dotazníka negatívnych činov NAQ, ktorý bol navrhnutý na meranie mobbingu na pracoviskách.

Vyplnenie Vám nezaberie viac ako 5 minút. Údaje z dotazníkov sa budú spracovávať hromadne pomocou štatistického softvéru, kde je garantovaná úplná anonymita zúčastnených respondentov. Výsledky budú použité výlučne pre spracovanie mojej diplomovej práce.

Nasledujúce spôsoby správania sú príkladmi negatívneho správania vyskytujúceho sa na pracovisku. Ako často ste zažili nasledujúce negatívne podoby správania na pracovisku resp. ste boli vystavení nasledujúcim negatívnym činom v práci?
Vopred ďakujem za Váš čas a spoluprácu.

Označte to číslo, ktoré najlepšie korešponduje s Vašou skúsenosťou počas posledných 6 mesiacov:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question