Предизвикателства пред детския учител във формиращия процес - готовност на децата за училище по български език в разновъзрастови подготвителни групи (РПГ) в детската градина и училище
Уважаеми колеги,
Във връзка с изследване в научно направление методика на обучението по български език в разновъзрастови подготвителни групи (РПГ) в детската градина и училище Ви предлагаме следната анкета, която цели проучване на мнението на учителите относно постигане на ефективност в педагогическите практики по български език и оказване на методическа подкрепа при необходимост.
1. Работя в... *
(име на образователната институция, град/село)
Your answer
2. Колко конкретизирани са според Вас компонентите на процеса - обучение по български език (съдържание, организация, средства, методи, форми, контрол) в нормативните документи (учебни програми, програмни системи) за разновъзрастова подготвителна група (РПГ)? *
Required
3. Считате ли, че имате необходимата методическа и материална обезпеченост за работа по български език в РПГ? *
4. Как преценявате Вашата настояща методическа компетентност при реализиране на изискванията и стандартите по български език за работата Ви в РПГ в ДГ и училище? *
5. По коя програма работите в РПГ? *
Required
6. Срещате ли затруднения и какви в прилагането на различните образователни ядра по БЕ в РПГ? *
Required
7. Какви организационни форми на педагогическо взаимодействие осъществявате в РПГ? *
Required
8. Реализирате ли допълнителни форми в обучението по български език в РПГ? *
9. Ако провеждате допълнителни форми в обучението по български език в РПГ, пояснете какви?
Your answer
10. Ползвате ли иновативни образователни модели и технологии в обучението по български език? *
11. Употребявате ли информационни технологии в обучението по български език в РПГ? *
Required
12. Колко обучителни ситуации по български език за седмица осъществявате в подгрупата на 5-6г. деца?
1
2
3
4
5
сутрин
следобед
полудневна форма
13. Колко нерегламентирани ситуации по български език за седмица осъществявате в подгрупата на 5-6г. деца?
1
2
3
4
5
сутрин
следобед
полудневна форма
14. Колко обучителни ситуации по български език за седмица осъществявате в подгрупата на 6-7г. деца?
1
2
3
4
5
сутрин
следобед
полудневна форма
15. Колко нерегламентирани ситуации по български език за седмица осъществявате в подгрупата на 6-7г. деца?
1
2
3
4
5
сутрин
следобед
полудневна форма
16. Колко игрово-познавателни (ИПС), игрово-практически (ИПр.С), игрови (ИС) ситуации по българси език провеждате в РПГ за седмица?
1
2
3
4
5
сутрин
следобед
полудневна форма
17. Какви предизвикателства имате в работата си по български език в РПГ? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service