ใบสมัครค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 11
ปิดรับสมัคร ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมปีที่ 11 ค่าย 2
กำหนดการ
ประกาศผลการคัดเลือก 8 มีนาคม 61
ยืนยันการเข้าร่วม 8 - 12 มีนาคม 61
เรียกสำรอง 12-14 มีนาคม 61
ประกาศรายชื่อ Final 15 มีนาคม 61
วันค่าย 8-11 เมษายน 61
This form was created using Google Forms. Create your own