Formularz zgłoszeniowy na Kurs Wprowadzający do Umiejętności Nauczania wg Mindfulness Association
Zapraszamy do rejestracji i udziału w Kursie Wprowadzającym do Umiejętności Nauczania wg Mindfulness Association, który jest drugim etapem ścieżki szkolenia nauczycieli mindfulness (MBLC).
Więcej o ścieżce pod linkiem: http://mindfulnessassociation.org.pl/szkolenianauczycielimindfulness/

Kurs Wprowadzający do Umiejętności Nauczania Mindfulness:

Moduł umiejętności nauczania jest prowadzony podczas dwóch weekendów. Certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do umiejętności nauczania jest przyznawany osobom, które ukończą dwa weekendy szkolenia nauczycielskiego, złożą pisemną pracę oraz poprowadzą krótką praktykę uważności oraz sesję rozmowy z grupą podczas drugiego weekendu szkolenia.

Kurs Wprowadzający do Umiejętności Nauczania jest adresowany do każdego, kto ukończył Certyfikowany Kurs Mindfulness (uważności) i jest zainteresowany rozwijaniem swoich umiejętności w zakresie nauczania 8-tygodniowych kursów MBLC (Mindfulness Based Living Course).

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:
– Urzeczywistnianie uważności i współczucia
– Prowadzenie praktyk Mindfulness i sesji rozmowy z grupą
– Uważny dialog
– Dynamika grupy
– Zalecenia zawodowe i etyczne
– Wskazówki dla nauczania poszczególnych praktyk w ramach kursu MBLC (Mindfulness Based Living Course): skanowania ciała, uważnego ruchu oraz uspokajania umysłu, osadzania, spoczywania i podpory uważności.

Podczas kursu uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnego poprowadzenia praktyki uważności i sesję rozmowy z grupą, pracując we wspierającym otoczeniu, w atmosferze wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa z pozostałymi uczestnikami kursu, którzy wraz z nauczycielami wyrażą swoje uwagi i komentarze wg kryteriów Mindfulness Association.

W module umiejętności nauczania zwraca się szczególną uwagę na to, by szkolący się potrafili sami przyjąć postawę uważności i współczucia podczas prowadzenia praktyk uważności (Mindfulness). Kluczowe umiejętności to nauka pozostawania w pełni obecnym w czasie samodzielnego prowadzenia praktyki i rozmowy z grupą. Ta umiejętność jest w pełni uzależniona od zrównoważonej i regularnej osobistej praktyki uważności.

Na koniec kursu uczestnicy otrzymują program nauczania kursów MBLC (Mindfulness Based Living Course) wg Mindfulness Association, który obejmuje zestaw szczegółowych planów lekcji do wykorzystania jako sesje szkoleniowe. Pozwoli to uczestnikom rozpocząć nieformalne, krótkie (i podlegające superwizji) sesje Mindfulness z przyjaciółmi, rodziną i znajomymi, w ramach przygotowania do odosobnienia dla przyszłych nauczycieli MBLC.


POSZCZEGÓLNE MODUŁY ODBĘDĄ SIĘ:
10-11.03.2018r. Moduł Pierwszy
07-08.07.2018r. Moduł Drugi

PROWADZĄCY:
Pierwszy moduł kursu poprowadzą: Chloe Homewood, Anna Zubrzycki i Krystyna Boroń Krupińska.
Drugi moduł poprowadzą: Kathy White Webster, Anna Zubrzycki i Krystyna Boroń Krupińska.

MIEJSCE:
Centrum Karma Dechen Choling, ul.Jana Nowaka Jeziorańskiego 49/U12, Warszawa

INFORMACJE DODATKOWE:
Wykłady będą po angielsku z tłumaczeniem na polski.

CENA:
Aby zapis skutkował wpisaniem na listę uczestników należy uiścić opłatę za pierwszy moduł w wysokości 850zł:
do dnia 09.02.2018r.
Wysokość opłaty za drugi moduł na miesiąc przed jego rozpoczęciem.

W razie zrezygnowania z uczestnictwa w pierwszym module kursu do dnia 23.02.2018r. opłata jest w pełni zwrotna, w razie rezygnacji z kursu po tej dacie opłata nie podlega zwrotowi.

Strona webowa Mindfulness Association Polska: www.mindfulnessassociation.org.pl

KONTAKT:
mapoland.info@gmail.com

Wypełnienie formularza nie gwarantuje miejsca na Kursie Wprowadzającym do Umiejętności Nauczania. Jedynie wpłata pełnej kwoty za pierwszy moduł kursu, oraz wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego - daje taką pewność.

Dane do płatności:
na konto: 29 1240 4025 1111 0010 6239 9853
w Banku Polska Kasa Opieki S.A.,
którego właścicielem jest:
Fundacja Voices
ul. W. Roentgena 10/14
50-362 Wrocław.
W tytule transakcji proszę wpisać swoje imię, nazwisko, email oraz tekst "Teaching Skills module 1".

Ukończenie wyżej wymienionego kursu nie upoważnia do prowadzenia 8-tygodniowych kursów MBLC. Dopiero ukończenie Odosobnienia dla przyszłych nauczycieli MBLC i otrzymania na nim certyfikatu gotowości do nauczania upoważnia do prowadzenia własnych 8-tygodniowych kursów MBLC.

Zapis na Odosobnienie dla przyszłych nauczycieli MBLC dostępny dopiero po ukończeniu Kursu Wprowadzającego do Umiejętności Nauczania.

Odosobnienie dla przyszłych nauczycieli MBLC odbędzie się w dniach 11-16.12.2018r. - miejsce odosobnienia jeszcze nie jest ustalone.

Odosobnienie dla przyszłych nauczycieli MBLC poprowadzą: Kathy White Webster, Anna Zubrzycki i Krystyna Boroń Krupińska.

Osoby, które otrzymają certyfikat ukończenia całego szkolenia na Odosobnieniu dla przyszłych nauczycieli MBLC, w celu znalezienia się na liście certyfikowanych nauczycieli Mindfulness Association Polska (http://mindfulnessassociation.org.pl/lista-nauczycieli/) zobowiązane są do poprowadzenia 2 kursów 8-tygodniowych MBLC z superwizją, która zostanie ustalona indywidualnie po zakończonym odosobnieniu.
Po zakończonych 2 kursach z superwizją, nauczyciele zostaną wpisani na listę certyfikowanych nauczycieli MBLC Mindfulness Association Polska oraz na listę Polskiego Towarzystwa Mindfulness jak również do bazy The European Mindfulness Network (EMN).
Aby utrzymać swoją obecność na wcześniej wspominanych listach nauczyciele MBLC są zobowiązani do uczestnictwa w co najmniej jednym odosobnieniu pogłębiającym praktykę w roku, do superwizji oraz do posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Ogólnej (OC).

Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Data urodzenia *
Dzień, miesiąc, rok
Your answer
Email *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Miejscowość *
Your answer
Dane do FAKTURY VAT
Dla kogo? W przypadku sprzedaży na rzecz osób prawnych bądź osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - proszę podać nazwę firmy. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej wpisują swoje imię i nazwisko.
Your answer
Adres do FAKTURY VAT
Ulica, numer bramy / mieszkania lub numer domu lub lokalu
Your answer
Miejscowość
Your answer
Kod pocztowy
Your answer
NIP
Bez myślników; dotyczy wyłącznie sytuacji sprzedaży na rzecz osób prawnych bądź osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej pozostawiają to pole puste.
Your answer
Znajomość języka angielskiego *
Dane do zapisu na Certyfikowany Kurs Mindfulness *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms