ANKIETA "POMÓŻ ZMIENIĆ SIERSZĘ"
Szanowni mieszkańcy Osiedla Siersza
ponad pół roku temu wspólnie z Radą Osiedla Siersza zapytaliśmy Was co trzeba zmienić, poprawić na naszym Osiedlu aby żyło nam się lepiej.
Oto co dzięki Waszym sugestiom, podpowiedziom udało nam się wspólnie zrealizować do tej pory:
- zaczęła funkcjonować strona internetowa Rady Osiedla Siersza http://www.osiedlesiersza.pl/ oraz profil Rady Osiedla Siersza na Facebooku, dzięki którym komunikujemy się z Wami i przekazujemy informacje o spotkaniach Rady, ważnych gościach, ważnych wydarzeniach, organizowanych spotkaniach i naszych akcjach,
- zamontowano tablicę ogłoszeń Rady Osiedla Siersza przy ul. Zwycięstwa w Sierszy,
- współpracujemy z Radnymi z naszego Osiedla dzięki czemu aktywniej zabierają głos na sesjach, składają wnioski i interpelacje, włączyły się o reaktywację SP nr 5 w Sierszy,
- na bieżąco przyglądamy się (ważnym z punktu widzenia naszego Osiedla) pracom Rady Miasta Trzebini i Urzędu Miasta i informujemy Was o tym (uczestniczymy w sesjach Rady Miasta i jej komisjach, występujemy o udzielenie informacji publicznej w ważnych na mieszkańców kwestiach),
- zadbaliśmy o estetykę Osiedla (odnowiony skwerek u zbiegu ul. Grunwaldzkiej i Zwycięstwa),
- konsultujemy ważne z punktu widzenia rozwoju naszego Osiedla dokumenty strategiczne i planistyczne (Studium kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, Plany Zagospodarowania Przestrzennego) monitorując w ten sposób problematykę zagospodarowania),
- opracowaliśmy analizę zastąpienia obecnego oświetlenia ulicznego w Gminie lampami LED przekazaną Gminie, pozwalającą zaoszczędzić wydatki w budżecie Gminy,
- współorganizowaliśmy w grudniu 2016 r. w Willi Not Spotkanie Mikołajkowe dla 83 dzieci wraz z opiekunami z naszego Osiedla pozyskując na ten cel środki od darczyńców i sponsorów,
- zaangażowaliśmy się w reaktywację Szkoły Podstawowej nr 5 w Sierszy w związku z wprowadzaną reformą systemu edukacji (zbieraliśmy podpisy poparcia mieszkańców dla utworzenia szkoły, uczestniczyliśmy w licznych spotkaniach, posiedzeniach poświęconych kwestii tworzenia w Gminie Trzebinia nowej sieci szkół, poprzez ogłoszenia, plakaty i banery informacyjne promowaliśmy Dzień Otwarty SP nr 5 w Trzebini),
- staramy się poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym na naszym Osiedlu (zamontowane lustra drogowe)

By zmieniać wspólnie nasze Osiedle – prosimy Państwa o wypełnienie poniższej ankiety, przedstawienie nam kolejnych sugestii, propozycji, które pozwolą nam wspólnie rozwijać nasze Osiedle. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!
1. Co zmieniłby/aby Pan/Pani na naszym Osiedlu w ciągu najbliższego roku?
2. Co najbardziej Panu/Pani przeszkadza na naszym Osiedlu?
3. Z jakimi trudnościami / problemami Pan/Pani najczęściej się spotyka na co dzień, które w dużej mierze mogłyby być rozwiązane przez Gminę, własne zaangażowanie czy też inną pomoc z zewnątrz?
4. Czego wg Pana/Pani brakuje na Osiedlu Siersza?
5. Czy zna Pan/Pani ofertę Trzebińskiego Centrum Kultury Willa Not w Sierszy? /jeżeli tak proszę w opcji Inne wymieć ofertę/
Clear selection
6. Czy Pana/Pani dziecko/dzieci korzystają z oferty Trzebińskiego Centrum Kultury Willa Not w Sierszy? /jeżeli tak, proszę wymienić w polu INNE z jakiej oferty korzysta?/
Clear selection
7. Czego Pana/Pani zdaniem brakuje w ofercie TCK Willa NOT w Sierszy?
8. Czy Pana/Pani zdaniem połączenia autobusowe z Trzebini/Chrzanowa do i z Sierszy są wystarczające? (np. ustalone w o odpowiednich godzinach, dopasowane do potrzeb i natężenia ruchu)
Clear selection
9. Czy podoba się Panu/Pani park w centrum Sierszy?
Clear selection
10. Co Pana/Pani zdaniem należałoby zmienić w parku w centrum Sierszy i jego najbliższym otoczeniu?
11. Proszę wpisać nazwisko swojego dzielnicowego:
12. Proszę wpisać nazwisko/a Radnych z Osiedla Siersza:
13. Czy kiedykolwiek kontaktował się Pan/Pani z Radnymi z Osiedla Siersza? (jeżeli tak, to w pole INNE proszę wpisać ile razy, w jaki sposób: telefonicznie, mailowo, osobiście, pisemnie, przez media społecznościowe?)
14. Czy kontakt Radnych z Osiedla Siersza z jego mieszkańcami jest wg Pana/Pani wystarczający?
15. Czy wie Pan/Pani gdzie zgłaszać interwencje związane z bezpieczeństwem, zagrożeniami? (proszę o wpisanie)
16. Czy chciałby Pan/Pani raz na 3 miesiące otrzymywać Gazetkę Osiedlową (w przypadku odpowiedzi TAK, w polu INNE proszę określić czy mailem, czy wydrukowaną?)
Clear selection
17. Inne uwagi, sugestie, propozycje, problemy
METRYCZKA
WIEK
Zamieszkuję następujący rejon Osiedla Siersza:
Clear selection
Jestem osobą uczącą się / studiującą:
Clear selection
Jestem osobą pracującą / niepracującą:
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy