โครงการการจัดการความรู้ ประจำปี 2560
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่กำลังดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม)
รับผู้เข้าอบรมหัวข้อละ 30 คนเท่านั้น ถ้าคนสมัครเกินจำนวนทางบัณฑิตวิทยาลัยขอจำกัดสิทธิในนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ใกล้เสร็จแล้ว
หมดเขตการรับสมัคร ในวันที่ 20 เมษายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ในวันที่ 21 เมษายน 2560
โดยมีการอบรมอยู่ 3 หัวข้อคือ
1. การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ
(วิทยากร : ศ.ดร.มนัส สุวรรณ) ในวันที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 9.00 -16.30 น.
2. การเขียน ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างไร ไม่ให้เป็นการลักลอกผลงานวิชาการของ ผู้อื่น
(วิทยากร : ศ.ดร.มนัส สุวรรณ) ในวันที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น.
3. เทคนิคการเขียนบทคัดย่อ (ABSTRACT) เพื่อใช้ในวิทยานิพนธ์
(วิทยากร : รศ.ศรีวิไล พลมณี) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms