"Біорізноманіття"
П.І.П
1.Клітинна оболонка бактерій: *
1 point
2.Назвіть процес, під час якого організм передає генетичний матеріал іншому організму,який не є його нащадком.
1 point
Clear selection
3.До якої групи еукаріотів відносяться такі організми,як ламінарія,спірогіра,радіолярії. *
1 point
4.Вкажіть основний тип взаємодії вірусів,за якого клітини залишаються живми, а дозрілі віріони не утворюються. *
1 point
5.Відтворення компонентів вірусних частинок,забезпечує: *
1 point
Required
6.До якої групи грибів відноситься фітофтора та гіфохитріум? *
1 point
7.Одноклітинні рослинні організми,які живуть лише у прісноводних водоймах і болотах-це... *
1 point
8.Проаналізуйте твердження щодо вірусів.І. Віруси можуть передаватися повітряно-крапельним шляхом.ІІ. Є віруси, у яких носій спадкової інформації - молекула РНК.Чи є поміж них правильні? *
1 point
9.Думки вчених щодо цих біологічних об'єктів різні. Наприклад, Марк ван Редженмортел писав, що це - «неживі інфекційні об'єкти, про які в крайньому разі можна сказати, що вони ведуть щось на зразок позиченого життя». Є науковці, які вважають їх живими, хоча вони не мають клітинної будови.Про які об'єкти йдеться?
1 point
Clear selection
10.Увідповідніть особливості будови збудника захворювання людини (1-4) з назвою захворювання (А - Д), яке він спричиняє. *
1 point
аскаридоз
педикульоз
малярія
холера
грип
клітини містять нуклеоїд
містить геном з молекул РНК
багатоклітинний, кутикула містить хітин
одноклітинний, є еукаріотом
11.Встановіть відповідність між типом живлення та прикладами бактерій *
1 point
пурпрні бактерії
ціанобактерії
залізобактерії
сапротрофні бактерії
Фотоавтотрофний
Фотогетеротрофний
Хемоавтотрофний
Хемогетеротрофний
12.Встановити відповідність *
1 point
Прокаріоти
Гриби
Вищі рослини
Нижчі рослини
Твариноподібні еукаріоти
Справжні тварини
Неклітинні форми життя
Мають клітинну оболонку із хітину
Не мають справжніх тканин та органів.Автотрофи
Одноклітинні еукаріоти з гетеротрофним засобом живлення засобом
Одноклітинні істоти, що не мають справжніх клітин
Багатоклітинні гетероторфи.Кристи мітохондрій пластичні
Автотрофні багатоклітинніорганізми , що мають тканини та органи
Складаються з нуклеїнової кислоти та білкового капсиду
13.Як називається розділ біології , який формує єдину систему живого світу на основі виділення біологічних таксонів і відповідних назв,наданих за певними правилами? *
1 point
14.Структури,що притаманні клітинам прокаріотів: *
1 point
15. Для покритонасінних рослин характерною є ознака: *
1 point
16.Для кишковопорожнинних характерною є ознака: *
1 point
17.Позначте три правильні відповіді.Представниками дводольних є такі рослини,як... *
1 point
Required
18.Позначте на малюнку Три представника базидіальних грибів *
1 point
Required
19.Позначте на малюнку організм з білатеральною формою тіла *
1 point
20.Схожість або відмінності у структурі ДНК різних організмів-це *
1 point
21.Укажіть назви таксонів, що характеризують систематичне положення зображеної тварини. А Вид : 1. равлик виноградний 2. слизун чорний 3. планарія молочна 4 .беззубка річкова Б Клас :1 Двостулкові 2. Черепашкові 3. Черевоногі 4 .Головоногі В Тип : 1. Членистоногі 2. Хордові 3. Молюски 4. Слизовики *
1 point
Captionless Image
22.Що представляє генетичний матеріал вірусу тютюнової мозаїки? *
1 point
23.Який із перелічених методів дає змогу вести дослідження та демонструвати структури,функції, процеси в живих системах. *
1 point
24.Встановіть відповідність між організмами та систематичними групами до яких вони належать. *
1 point
Хвойні
Справжні папороті
Квіткові
Справжні мохи
Хвощі
Зозулин льон
Щитник чолвічий
Секвоя вічнозелена
Проліска дволиста
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy