Zgłoszenie na szkolenie: Trener Umiejętności Społecznych dzieci i młodzieży
Prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego - jest to pierwszy krok do zgłoszenia się na szkolenie.

Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo informacje o możliwości udziału w szkoleniu i nr konta, na który prosimy o wpłacenie pieniędzy. Decyduje kolejność wpłat.
Rezygnacja ze szkolenia nie jest podstawą do zwrotu pieniędzy.
Ze względu na sytuację epidemiczną, szkolenie może odbyć się w wersji online.

Najbliższe terminy szkolenia:
29-30 I 2022 r.

drugiego dnia, po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin, materiały szkoleniowe zostaną przesłane drogą mailową

Opłata: 490 zł

Osoby prowadzące:
Bogdan Mizerski - psycholog
Beata Grotowska - psycholog

Miejsce:
Warszawa, ul. Rolna 165a


Więcej o szkoleniu http://szkolenie.tus.warszawa.pl/
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Termin szkolenia *
Required
Preferowana forma szkolenia *
Imię i Nazwisko *
Zawód *
Wykształcenie *
Numer telefonu *
Skąd się Pan(i) dowiedział(a) o szkoleniu
Informacje na temat prywatności
1. Administratorem danych, wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej, jest Fundacja SAVANT z siedzibą w Warszawie, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 21a/8,
adres e-mail: fundacja@savant.org.pl, tel 601-31-71-68
2. Celem zbierania danych jest dokumentacja przebiegu leczenia oraz komunikacja w sprawach związanych z leczeniem.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Dane uzyskane przez Fundację nie mogą zostać usunięte przed terminem wyznaczonym ustawowo.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prowadzenia leczenia. Brak podania danych uniemożliwia prowadzenie leczenia.
6. Dane zdrowotne, udostępnione przez Panią/Pana, nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane, udostępnione przez Panią/Pana, mogą być przetwarzane przez:
a. licencjonowane biuro księgowe w zakresie obsługi faktur i płatności.
b. firmy hostingowe w zakresie przetwarzania poczty elektronicznej, obsługi płatności oraz dokumentacji przebiegu leczenia.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego oraz do firm nie gwarantujących zachowania prywatności. Wyjątkiem są firmy objęte umową “Privacy Shield” dla których rząd USA gwarantuje zachowanie poziomu prywatności nie mniejszy niż w EU.
10. W przypadku podjęcia leczenia dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat licząc od ostatniego wpisu. W przeciwnym przypadku dane zostaną usunięte po roku.
11. Podstawa prawna:
a. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).
b. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
c. Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej (UE) 2016/1250 w sprawie Privacy Shield.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Fundacja SAVANT. Report Abuse