Οι Αστερισμοί!
Πολλές φορές κοιτάμε τη νύχτα τον ουρανό και με τη φαντασία μας δημιουργούμε πολλά και διαφορετικά σχήματα ενώνοντας τα Άστρα. Το ίδιο συνέβαινε και στην αρχαιότητα, γεγονός που δημιούργησε τους γνωστούς μας Αστερισμούς. Πόσο καλά τους γνωρίζουμε;
Συμπληρώστε τη φράση:"Κάθε Αστερισμός είναι μία ομάδα από ____________________ που φαίνεται να δημιουργούν ένα σχήμα καθώς τα παρατηρούμε από τη Γη". *
10 points
Τα αστέρια που παρατηρούμε σε έναν Αστερισμό είναι πολύ κοντά μας. *
10 points
Συμπληρώστε τη φράση:"Αειφανείς ονομάζονται οι Αστερισμοί που παρατηρούμε στον ουρανό ______________". *
10 points
Η Διεθνής Αστρονομική Ένωση έχει θεσπίσει _______ επίσημους Αστερισμούς. *
10 points
Ποιος είναι ο παρακάτω Αστερισμός; *
10 points
Captionless Image
Ποιος είναι ο παρακάτω Αστερισμός; *
10 points
Captionless Image
Ποιος είναι ο παρακάτω Αστερισμός; *
10 points
Captionless Image
Ποιος είναι ο παρακάτω Αστερισμός; *
10 points
Captionless Image
Ποιος είναι ο παρακάτω Αστερισμός; *
10 points
Captionless Image
Ποιος είναι ο παρακάτω Αστερισμός; *
10 points
Captionless Image
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy