แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ *
ช่วงอายุ *
อาชีพ *
ระดับการศึกษา *
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดในภาพรวม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลหรือผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม
เปิดโอกาสให้กับประชาชนแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ผ่านทางเว็ปไซด์,กล่องแสดงความคิดเห็น,การประชุมชุมชนประจำเดือน
มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
การดำเนินโครงการ/กิจกรรมไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy