แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
คำชี้แจง
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร http://pasadu.bsru.ac.th มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งผลการสำรวจครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลในการที่จะปรับปรุงการให้บริการครั้งต่อไป
แบบสำรวจ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ความพึงพอใจทางด้านการให้บริการของงานพัสดุ
3. ข้อเสนอแนะ ที่ต้องการให้หน่วยงานพัฒนาการให้บริการ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1.เพศ *
2.อายุ *
3.ระดับการศึกษา *
4.สถานภาพ *
5.ประเภทธุรกิจ *
6.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ *
7.ระยะเวลาในการทำงาน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms