RAČA ŽIJE

Denný letný tábor "RAČA ŽIJE" je určený pre dievčatá a chlapcov vo veku od 6 do 10 rokov. Po celú dobu konania sa deťom budú venovať skúsené animátorky a animátori. Pre vaše deti sme pripravili bohatý program so zameraním na športové aktivity, obohatenie si vedomostí a získanie nových skúseností. V rámci dennej starostlivosti majú deti zabezpečené desiatu, obed i olovrant. :) Tábor je organizovaný v spolupráci s mestskou časťou Bratislava - Rača.

  Záväzná prihláška do denného letného tábora v Rači

  13.-17.júla 2015, KS Žarnovická

  Organizátor:

  Klub rodičov a priateľov mládežníckeho futbalu vo Vajnoroch (ďalej len "Klub rodičov" Roľnícka 280, 831 07 Bratislava IČO: 42265088, DIČ: 2023813330 v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava - Rača a OZ Rača Žije Ing. Monika Debnárová e-mail.: monika.debnarova@raca.sk telefón: 0905 418 507, 0904 108 344

  Účastnícky poplatok:

  95,- € / dieťa 75,- € / dieťa s trvalým pobytom na území mestskej časti Bratislava – Rača 70,- € / dieťa člena OZ "Rača Žije" 86,- € / dieťa, ktoré sa už v minulosti nášho tábora zúčastnilo (pre verných účastníkov) 89,-€ / pri objednávke a úhrade do 31.05.2014
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Poznámka:

  Po obdržaní Vami vyplnenej Záväznej prihlášky sa Vaše dieťa automaticky zaradí do poradovníka. Potvrdenie o registrácii spolu s platobnými podmienkami sa Vám automaticky vygeneruje hne´d po potvrdení prihlášky. Dva týždne pred konaním tábora Vám budú na Vami zadaný mail zaslané všetky potrebné inštrukcie a dokumenty potrebné k nástupu do denného letného tábora (prehlásenia a výber menu pre vaše dieťa). V prípade, že Vám spomínaný e-mail do konca júna doručený nebude, neváhajte nás prosím kontaktovať na hore uvedených kontaktoch. ----------- Počet detí v dennom tábore je limitovaný, preto si prosím nenechávajte ich registráciu na poslednú chvíľu :)
  This is a required question