การประกันคุณภาพของสถานศึกษา
เนื่องด้วย คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เห็นควรให้ คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการสำรวจ เพื่อสอบถามความคิดเห็นจาก ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปฏิรูประบบการประกันคุณภาพภายใน และ ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ให้ เป็นระบบที่เรียบง่าย ไม่สร้างภาระงานและภาระเอกสารเกินจำเป็น แต่สามารถให้ความมั่นใจกับสังคมได้ถึงคุณภาพของสถานศึกษาได้ตามความเป็นจริง คณะผู้วิจัยจึงขอความคิดเห็นจากท่านเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศ

คณะผู้วิจัยขอรับรองว่าข้อมูลและตัวตนของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ จะไม่มีการเปิดเผยต่อผู้ใด ผู้วิจัยจะทำการสรุปและนำเสนอข้อมูลแบบเฉลี่ยหรือ ร้อยละเท่านั้น

ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ และการปฏิบัติงานของท่านต่อไปในอนาคต ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงขอความร่วมมือจากท่านโดยอ่านและตอบข้อคำถามให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms