แบบทดสอบการฝึกอบรม “หลักสูตรการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย”
แบบทดสอบมีทั้งหมด 3 ส่วน รวม 20 คะแนน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เลือกข้อถูกหรือผิด 7 คะแนน
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบปรนัย 6 คะแนน
ส่วนที่ 3 เลือกศัพท์เฉพาะและความหมายให้ถูกต้อง 7 คะแนน (เอกสารแจก)

คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ - สกุล *
Your answer
หน่วยงาน *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service