Członkostwo w Śląskiej Szkole Ikonograficznej
Niniejszy formularz służy do zapisania się do Śląskiej Szkoły Ikonograficznej.
Śląska Szkoła Ikonograficzna (SSI) to nazwa ruchu w Kościele, w którym grupa wiernych zebrała się tworząc więzi oparte na fascynacji ikoną, duchowością chrześcijańskiego Wschodu oraz pragnieniem pogłębienia swoich umiejętności ikonopisarskich, wiedzy teologicznej a także tworzenia wspólnoty ikonografów i modlitewnych.
W Kościele jest wiele ruchów czy grup skupiających w sposób bardziej lub mniej formalny wiernych, np. Odnowa w Duchu Świętym, Focolare, Comunione e Liberazione, Ruch Światło-Życie, Droga Neokatechumenalna, Szkoła Nowej Ewangelizacji, a także Żywy Różaniec, grupy modlitewne Ojca Pio, itp. SSI jest jednym z takich ruchów a nie klasyczną szkołą czy stowarzyszeniem, fundacją, choć wiele elementów może przypominać struktury organizacyjne szkoły, uczelni czy stowarzyszenia.
SSI działa najczęściej przy parafiach w różnych diecezjach i tworzy różne „Wydziały”, na czele których stoją „Dziekani” lub „Koordynatorzy”. Struktura i funkcjonowanie SSI są opisane w statutach i publikowane na stornie internetowej.
W swych publikacjach (stronie internetowej, książkach, folderach, ulotkach, kronikach poszczególnych Wydziałów, itp.) SSI publikuje informacje o swej działalności, zdjęcia swoich członków. SSI wydaje także swoje „Świadectwa” absolwentom poszczególnych warsztatów, kursów, zajęć, a także prowadzi „Księgi Studentów” każdego Wydziałów, które przechowywane są u każdego z Koordynatorów-Dziekanów. Księgi te zawierają następujące dane studenta (członka): numer świadectwa, tytuł, imię i nazwisko (imię zakonne), data i miejsce urodzenia, nazwa ukończonego cyklu i rok ukończenia, adres korespondencyjny, e-mail, telefon, ewentualne uwagi. Dane te mają z jednej strony służyć pisaniu naszej historii, aby za kilkadziesiąt lat można było zachwycić się osobami, które uczestniczyły w tym pięknym dziele, a z drugiej strony, aby można było do tych osób dotrzeć, nie tylko ułatwiając wzajemną bieżącą komunikację, ale także aby świętując różne jubileusze można było wysłać sobie wzajemne informacje. Każdy wydział publikuje w Internecie listę imion i nazwisk wszystkich studentów (członków), którzy uczestniczyli w zajęciach w kolejnych cyklach warsztatowych. Podany e-mail będzie wykorzystany do komunikowania się przez całą szkołą, przesyłania informacji nie tylko o samych technicznych kwestiach, ale także czasem o bieżących sprawach doświadczanych przez całą wspólnotę, a także mogą być włączone do tworzenia wspólnej listy dyskusyjnej (np. googlegroups).
Studenci uczestniczący w zajęciach z ikonopisarstwa na własnej uczelni prowadzonych przez wykładowców SSI także stają się członkami wspólnoty SSI, mogą otrzymać „Świadectwa”, a ich kompetencje są uznawane przez SSI na równi ze wszystkimi uczestnikami warsztatów prowadzonych przez SSI. Ich dane będą przetwarzane w taki sam sposób.
Ktokolwiek nie zgadza się z takim przetwarzaniem danych proszony jest o zakomunikowanie tego w formie pisemnej.

Dodatkowe informacje można przeczytać w odpowiedziach na Najczęściej Zadawane Pytania : https://docs.google.com/document/d/1A623wVN4HvyiuFkVnRifikYTwPZ0CZsz9rZvI6MzWOI/edit# 
a także przejrzeć Program Nauczania: https://docs.google.com/document/d/1ClS93Omgk22SYykk-zwlkxq0Ply2Rbc5EiBokAY1rNA/edit?usp=sharing

Uwaga! W przypadku przyjęcia do Śląskiej Szkoły Ikonograficznej poniższy e-mail będzie dodany do zamkniętej grupy dyskusyjnej ikonografów i będą przesyłane na niego informacje, materiały naukowe, dyskusje. Informacje na następnych stronach będą wpisane do Księgi Studentów i będą służyły do komunikowania się (wysyłania materiałów na adres korespondencyjny, czy telefonowania). Inne dane potrzebne będą do wpisania na końcowe Świadectwo.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy