Członkostwo w Śląskiej Szkole Ikonograficznej
Niniejszy formularz służy do zapisania się do Śląskiej Szkoły Ikonograficznej.
Śląska Szkoła Ikonograficzna (SSI) to nazwa ruchu w Kościele, w którym grupa wiernych zebrała się tworząc więzi oparte na fascynacji ikoną, duchowością chrześcijańskiego Wschodu oraz pragnieniem pogłębienia swoich umiejętności ikonopisarskich, wiedzy teologicznej a także tworzenia wspólnoty ikonografów i modlitewnych.
W Kościele jest wiele ruchów czy grup skupiających w sposób bardziej lub mniej formalny wiernych, np. Odnowa w Duchu Świętym, Focolare, Comunione e Liberazione, Ruch Światło-Życie, Droga Neokatechumenalna, Szkoła Nowej Ewangelizacji, a także Żywy Różaniec, grupy modlitewne Ojca Pio, itp. SSI jest jednym z takich ruchów a nie klasyczną szkołą czy stowarzyszeniem, fundacją, choć wiele elementów może przypominać struktury organizacyjne szkoły, uczelni czy stowarzyszenia.
SSI działa najczęściej przy parafiach w różnych diecezjach i tworzy różne „Wydziały”, na czele których stoją „Dziekani” lub „Koordynatorzy”. Struktura i funkcjonowanie SSI są opisane w statutach i publikowane na stornie internetowej.
W swych publikacjach (stronie internetowej, książkach, folderach, ulotkach, kronikach poszczególnych Wydziałów, itp.) SSI publikuje informacje o swej działalności, zdjęcia swoich członków. SSI wydaje także swoje „Świadectwa” absolwentom poszczególnych warsztatów, kursów, zajęć, a także prowadzi „Księgi Studentów” każdego Wydziałów, które przechowywane są u każdego z Koordynatorów-Dziekanów. Księgi te zawierają następujące dane studenta (członka): numer świadectwa, tytuł, imię i nazwisko (imię zakonne), data i miejsce urodzenia, nazwa ukończonego cyklu i rok ukończenia, adres korespondencyjny, e-mail, telefon, ewentualne uwagi. Dane te mają z jednej strony służyć pisaniu naszej historii, aby za kilkadziesiąt lat można było zachwycić się osobami, które uczestniczyły w tym pięknym dziele, a z drugiej strony, aby można było do tych osób dotrzeć, nie tylko ułatwiając wzajemną bieżącą komunikację, ale także aby świętując różne jubileusze można było wysłać sobie wzajemne informacje. Każdy wydział publikuje w Internecie listę imion i nazwisk wszystkich studentów (członków), którzy uczestniczyli w zajęciach w kolejnych cyklach warsztatowych. Podany e-mail będzie wykorzystany do komunikowania się przez całą szkołą, przesyłania informacji nie tylko o samych technicznych kwestiach, ale także czasem o bieżących sprawach doświadczanych przez całą wspólnotę, a także mogą być włączone do tworzenia wspólnej listy dyskusyjnej (np. googlegroups).
Studenci uczestniczący w zajęciach z ikonopisarstwa na własnej uczelni prowadzonych przez wykładowców SSI także stają się członkami wspólnoty SSI, mogą otrzymać „Świadectwa”, a ich kompetencje są uznawane przez SSI na równi ze wszystkimi uczestnikami warsztatów prowadzonych przez SSI. Ich dane będą przetwarzane w taki sam sposób.
Ktokolwiek nie zgadza się z takim przetwarzaniem danych proszony jest o zakomunikowanie tego w formie pisemnej.

Dodatkowe informacje można przeczytać w odpowiedziach na Najczęściej Zadawane Pytania : https://docs.google.com/document/d/1A623wVN4HvyiuFkVnRifikYTwPZ0CZsz9rZvI6MzWOI/edit#
a także przejrzeć Program Nauczania: https://docs.google.com/document/d/1ClS93Omgk22SYykk-zwlkxq0Ply2Rbc5EiBokAY1rNA/edit?usp=sharing

Uwaga! W przypadku przyjęcia do Śląskiej Szkoły Ikonograficznej poniższy e-mail będzie dodany do zamkniętej grupy dyskusyjnej ikonografów i będą przesyłane na niego informacje, materiały naukowe, dyskusje. Informacje na następnych stronach będą wpisane do Księgi Studentów i będą służyły do komunikowania się (wysyłania materiałów na adres korespondencyjny, czy telefonowania). Inne dane potrzebne będą do wpisania na końcowe Świadectwo.
Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy