Formular înscriere voluntari pentru evenimentele Experienta Multisport - 2017

TRĂIESTE EXPERIENTA DĂRUIRII! Vino alături de noi să realizăm evenimente deosebite dedicate mişcării pentru sănătate, în Arad! În cazul în care v-ați decis să vă alăturați echipei evenimentelor, vă rugăm să completați cu atenție formularul de mai jos, pe baza informațiilor furnizate vom întocmi contractul de voluntariat.

Domeniile de implicare si timpul necesar:

A) Ziua evenimentului si intalnirile preliminare cu o simulare posibila inclusa - aproximativ 3 zile pline in total:
- supravegherea traseului, ajutor la punctele de revitalizare de pe traseu, oferirea de informatii si indicatii alergatorilor;
- biciclisti pe traseu;
- inmanare pachet eveniment;
- zona de start/sosire;
- realizare fotografii eveniment, filmare;
- marcaj traseu;
- ghidare oaspeti in Arad;
- montare corturi, echipamente necesare;
- asistare sistem cronometrare;
- alte activitati in ziua evenimentului;

B) Pregatire eveniment, aproximativ 15-20 zile, timp partial:
- promovare pe teren, promovare online;
- alte activitati in pregatirea evenimentului;
- responsabili pe anumite sectiuni cheie ale evenimentului: responsabil trasee si avizari, secretariat, responsabil strangere de fonduri, promotor, responsabil comunicare, responsabil evidenta alergare in grup, responsabil logistica, selectie foto, promotor international, responsabil incalzire alergare in grup, responsabil premii speciale, promotor parteneriate nationale, promotor general, responsabil cronometrare alergare in grup, promotor scoli, traducator maghiara etc

Puteți alege o varianta sau ambele!

Pasul următor este să vă anunțăm când au loc urmatoarele intalniri. Vă mulțumim și vă așteptăm sa va inscrieti până în 1 decembrie 2017.

------------------------------------------------------------------------------------


LIVE THE EXPERIENCE OF GIVING! Join us to realize events dedicated for health movement!

If you have decided to join the event team, please carefully fill in the form bellow because we will prepare the voluntary agreement based on information provided.

Areas of involvement and the time required:
A) The event day and preliminary meetings with a possible simulation included – approximately 3 days in total:
- route supervision, help at the revitalizing route points, providing information and indications for runners;
- cycling on the route;
- giving the event package;
- start \ arriving area;
- making photos of the event;
- route marking;
- guiding guests in Arad;
- assembling tents, necessary equipment;
- assisting timing system;
- other activities in the day of event;


B) Preparing the event, about 15 – 20 days, part time:
- promoting on the field, promoting online;
- other activities in preparing the event ;
- responsible for some certain key sections of the event: responsible for routes and notifications, secretariat, responsible for fund raising, promoter, communication responsible, responsible for recording group running, responsible for logistic, photo selection, international promoter, responsible for warming-up the group, responsible for special prizes, promoter for national partnerships, general promoter, responsible for timing group running, schools promoter, Hungarian translator, etc.

You can choose one option or both!


The next step is to announce you when the team meetings take place. Thank you and we are waiting you to register by 1st of December 2017.

  Parte din echipa 2016

  Parte din oamenii de suflet ai anului 2016

  Start completare formular:

  Vă rugăm să completați corect toate punctele. Vă mulțumim!
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Vă rugăm să completați corect toate punctele. Vă mulțumim!
  This is a required question
  Vă rugăm să completați corect toate punctele. Vă mulțumim!
  This is a required question
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question