Dotazník
Hodnotenie volebného obdobia 2014 - 2018 z pohľadu občanov obce Rožkovany a zistenie ich predstáv a očakávaní do nasledujúceho obdobia.
Vážený spoluobčania,
obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý má za cieľ vyhodnotiť Vaše názory na život v obci
v súvislosti s končiacim volebným obdobím a zistiť Vaše predstavy a očakávania do budúcnosti.
Dotazník je anonymný a vyžaduje si len krátky čas na vyplnenie.
Veríme, že v prípade technických problémov sa vo Vašom okolí nájdu ľudia, ktorí Vám pomôžu dotazník vyplniť.
Konečný termín vyplnenia a odoslania dotazníku je 30.6.2018

Vopred ďakujeme za spoluprácu
Samospráva obce

Obec Rožkovany
Vyznačte, do ktorej vekovej kategórie patríte
Vaše pohlavie
Vaša práca
Uveďte hlavné dôvody, prečo žijete vo vašej obci (môžete vyznačiť viac dôvodov)
Ako sa vám v obci žije?
nespokojnosť
maximálna spokojnosť
Čo vám život v obci najviac znepríjemňuje? Uveďte maximálne 4 dôvody
Je v obci dostatok možností pre voľnočasové aktivity detí a mládeže?
nespokojnosť
maximálna spokojnosť
Podľa vášho názoru, aké možnosti trávenia voľného času by mládež uvítala? Uveďte maximálne 3 možnosti
Je v obci dostatok možností pre trávenie voľného času dospelých obyvateľov obce ako spoločenské akcie, kultúra, šport?
nespokojnosť
maximálna spokojnosť
Podľa vášho názoru, aké možnosti trávenia voľného času by dospelí obyvatelia uvítali? Uveďte maximálne 3 možnosti
Aká je úroveň starostlivosti o zeleň, ihriská, verejné priestranstvá v obci?
nespokojnosť
maximálna spokojnosť
Sú v obci vytvorené dostatočné podmienky pre separovanie bytového alebo domového odpadu? (napríklad dostatok kontajnerov, pravidelný odvoz odpadu, umiestnenie kontajnerov, ...)
Aká je dostupnosť stavebných pozemkov v obci?
nespokojnosť
maximálna spokojnosť
Ste spokojný s rozvojom obce?
nespokojnosť
maximálna spokojnosť
Odporučili by ste bývanie v obci svojim priateľom, známym alebo rodine?
Ako vo všeobecnosti hodnotíte činnosť obecných inštitúcií? (obecný úrad, ZŠ s MŠ, DHZ, FK Rožkovany, folklórny súbor Jazero, Jednotu dôchodcov):
nespokojnosť
maximálna spokojnosť
Napíšte nám vaše návrhy, pripomienky, postrehy k činnosti obecných inštitúcií
Your answer
Patria tradičné slávnosti ako napríklad obecné slávnosti, stavanie mája, rozsvecovanie vianočného stromčeka a pod. do obce?
Ako by ste ohodnotili výkon starostu za uplynulé volebné obdobie?
nespokojnosť
maximálna spokojnosť
Ako by ste ohodnotili výkon poslancov v obecnom zastupiteľstve?
nespokojnosť
maximálna spokojnosť
Hovoríte o svojich názoroch a požiadavkách na život v obci so starostom alebo poslancami?
Zaujímate sa o všestranný rozvoj obce a o jej smerovanie v ďalších rokoch?
Zapájate sa do aktivít usporadúvaných obcou?
Aké IT technológie vlastníte?
Uvítali by ste aktuálne informácie z obce v mobile formou SMS alebo aplikácie?
Ako ste spokojný s komunikáciou obce s občanmi?
nespokojnosť
maximálna spokojnosť
Ak máte vy alebo niekto z vášho okolia podnikateľský zámer/nápad, ktorý by sa dal v obci realizovať, stručne ho popíšte. Ak nie, prejdite k ďalšej otázke:
Your answer
Podľa vášho názoru, ako sa obec rozvíjala v posledných piatich rokoch?
nespokojnosť
maximálna spokojnosť
Aké udalosti v obci za posledných päť rokov pokladáte za najvýznamnejšie? Stručne vymenujte. Ak neviete odpovedať prejdite k ďalšej otázke:
Your answer
Ktoré z nedostatkov v obci by ste riešili najskôr? Vyznačte najviac 3 možnosti:
Tu je priestor pre vaše ďalšie názory alebo návrhy na zlepšenie života v obci
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms