Küsitlus Põltsamaa valla sotsiaal- ja tervishoiuteenuste hindamiseks
Põltsamaa vallas on välja töötamisel uus arengukava, mille koostamisel on võimalik kõigil kaasa rääkida. Selleks palun täitke allolev küsitlus.
Kui soovite osaleda loosimises, siis palun andke kontaktandmed (nimi, e-post, telefon)
Your answer
1. Andke palun hinnang 5-palli skaalal allpool toodud teenuste kättesaadavusele ja kvaliteedile Põltsamaa vallas. Kui mõnda teenust hinnata ei oska, siis palun jätke hinne andmata.
1.1. Sotsiaalteenuste (nt. koduteenus, väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus ehk hooldekoduteenus, täisealise isiku hooldus, eluruumi tagamise teenus jms) kättesaadavus
Mitte eriti hea
Väga hea
1.2. Sotsiaalteenuste kvaliteet
Mitte eriti hea
Väga hea
1.3. Tugiteenused erivajadustega inimestele (nt. puuetega laste lapsehoiuteenus, tugiisikuteenus, eluruumi kohandamine, sotsiaaltransporditeenus, isikliku abistaja teenus jms) kättesaadavus
Mitte eriti hea
Väga hea
1.4. Tugiteenused erivajadustega inimestele kvaliteet
Mitte eriti hea
Väga hea
1.5. Lastega seotud tugiteenuste (perenõustamine, psühholoogiteenus, koduteenus lastega peredele jms) kättesaadavus
Mitte eriti hea
Väga hea
1.6. Lastega seotud tugiteenuste kvaliteet
Mitte eriti hea
Väga hea
1.7. Perearstiteenuse kättesaadavus
Mitte eriti hea
Väga hea
1.8. Perearstiteenuse kvaliteet
Mitte eriti hea
Väga hea
1.9. Eriarstiteenuse (kirurg, psühhiaater, neuroloog, günekoloog jms) kättesaadavus
Mitte eriti hea
Väga hea
1.10. Eriarstiteenuse kvaliteet
Mitte eriti hea
Väga hea
2. Soovi korral palun põhjendage oma hinnanguid teenuste kättesaadavusele ja kvaliteedile.
Your answer
3. Palun nimetage teisi sotsiaalvaldkonna teenuseid, mida eelnevalt ei olnud nimetatud, kuid mis Teie hinnangul ei ole Põltsamaa vallas piisavalt kättesaadavad.
Your answer
4. Millised on valdkonna arenguvajadused (nimeta kuni 3 konkreetset tegevust või eesmärki)?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms