หลักสูตรตอบโต้ภัยพิบัติทางน้ำ (Water Disaster Response MTK Team)
• หลักสูตรนี้เน้นฝึกการดำรงชีพในพื้นที่ภัยพิบัติ ต้องเตรียมใจเตรียมความพร้อม เตรียมทรัพยากร และยอมรับกับความเป็นอยู่เสมือนจริง
• จัดเตรียมอุปกรณ์ดำรงชีพส่วนตัว ยารักษาโรค เสื้อผ้า ไฟฉาย ช้อน ภาชนะบรรจุอาหาร ของใช้ที่จำเป็นส่วนบุคคล ให้พร้อม
• ทุกท่านต้องเตรียมเต็นท์สนามหรือมุ้ง มาด้วย หากไม่มีให้แจ้งผู้จัดไว้ล่วงหน้า
• อาหารมื้อเช้า - มื้อเย็น จะเป็นการประกอบอาหารกินร่วมกัน เพื่อฝึกการบริหารจัดการทรัพยากรในทีมและความเป็นอยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติเสมือนจริง ทุกท่านต้องเตรียมข้าวสาร อาหารแห้ง วัตถุดิบการประกอบอาหารมาด้วย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรักและสามัคคีในหมู่คณะ
โดยหลังจากสมัครและเข้ากลุ่ม LINE เป็นที่เรียบร้อยทางผู้จัดจะทำการแบ่งกลุ่มเพื่อจะได้คุยและเตรียมตัวเตรียมของ เตรียมอาหาร ของแต่ละกลุ่ม
• อาหารมื้อเที่ยง ทางผู้จัดจะดูแลให้ทุกวัน เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการฝึก
• จัดเตรียมขวดน้ำส่วนบุคคลมาด้วย หากไม่มีให้ประสานผู้จัดล่วงหน้า
• ตลอดภารกิจการฝึก เน้นระเบียบวินัยในหมู่คณะ ลด ละ เลิก อคติส่วนตัว ยอมรับกฎหมู่ เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
•ภารกิจจะมีการปล่อยให้ปฎิบัติเสมือนจริงที่ทีมเข้าไปอยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติ

สอบถามข้อมูล
ID : Tingly_it2
โทร 087-2167711
โทร 080-4281669


กรุณากรอกอีเมล์ของท่านสำหรับรับข้อมูลการฝึก
Email address *
ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขข้างต้นเรียบร้อยแล้ว และยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Bangkok University (Student). Report Abuse