Evidenčni list za dijake 1. letnikov v šolskem letu 2018/2019
Spoštovani!

Vljudno vas prosimo, da za potrebe priprave novega šolskega leta in celotne šolske dokumentacije v spodnji obrazec vnesete zahtevane podatke, ki bodo v skladu z zakonodajo (Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o gimnazijah, Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju) in Splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov varovani in obdelani kot osebni. Prosimo vas, da izpolnite vsa polja - če v posameznem polju (npr. začasno bivališče) odgovora ne morete podati oz. ne obstaja, vpišite samo znak /.

Prosimo vas, da obrazec izpolnite najkasneje do četrtka, 14. 6. 2018, tako da lahko do 1. kroga vpisa (20. 6. za program gimnazija in 21. 6. za programa umetniška gimnazija in predšolska vzgoja) vse pregledamo in vas pozovemo k morebitnim dopolnitvam.

Vsi podatki nam bodo bistveno olajšali oblikovanje oddelčnih skupnosti in pripravo profilov dijakov v eDnevniku in eRedovalnici. Zelo pomembni so tudi podatki o elektronskih poštah, ki naj bodo ažurni, saj bodo vse nadaljnje informacije o 2. vpisnem krogu in začetku šolskega leta posredovane v elektronski obliki.

Hvala!

Uprava Gimnazije Celje - Center

Ime bodočega dijaka/inje *
Your answer
Priimek bodočega dijaka/inje *
Your answer
Izobraževalni program *
Datum rojstva (dan.mesec.leto) *
Your answer
EMŠO *
Your answer
Davčna številka bodočega dijaka/inje *
Your answer
Ulica (stalno bivališče) *
Your answer
Ulična številka (stalno bivališče) *
Your answer
Poštna številka (stalno bivališče) *
Your answer
Kraj oziroma mesto stalnega bivališča *
Your answer
Občina stalnega bivališča *
Your answer
Začasno bivališče (ulica, kraj, poštna številka, mesto, občina začasnega bivališča) oz. vpišite / *
Your answer
E-pošta bodočega dijaka/inje *
Your answer
Telefonska številka bodočega dijaka/inje
Your answer
Mobilna številka bodočega dijaka/inje *
Your answer
Osnovna šola, kjer je bodoči dijak/inja zaključil/a 9. razred *
Your answer
Dosežki na tekmovanjih, natečajih, v kulturi, športu, pri raziskovalnem delu v 7., 8. in 9. razredu *
Your answer
Področja oziroma talenti, ki bi si jih bodoči dijak/inja še posebej želela razvijati v času srednje šole *
Your answer
Ime mame oz. zakonite skrbnice bodočega dijaka/inje *
Your answer
Priimek mame oz. zakonite skrbnice bodočega dijaka/inje *
Your answer
Poštni naslov mame oz. zakonite skrbnice (če se razlikuje od otrokovega) oz. vpišite / *
Your answer
E-pošta mame oz. zakonite skrbnice *
Your answer
Mobilna številka mame oz. zakonite skrbnice *
Your answer
Davčna številka mame oziroma zakonite skrbnice *
Your answer
Ime očeta oz. zakonitega skrbnika *
Your answer
Priimek očeta oz. zakonitega skrbnika *
Your answer
Poštni naslov očeta oz. zakonitega skrbnika (če se razlikuje od otrokovega) oz. vpišite / *
Your answer
E-pošta očeta oz. zakonitega skrbnika *
Your answer
Mobilna številka očeta oz. zakonitega skrbnika *
Your answer
Davčna številka očeta oz. zakonitega skrbnika *
Your answer
Ali ima bodoči dijak/inja že ustvarjen profil na omrežju Eduroam *
Ali ima bodoči dijak/inja že ustvarjen profil v storitvi Office365 *
Ali želi bodoči dijak/inja postati del programa Ambasador kulture (brezplačni kulturni dogodki v Celju - več informacij na http://ambasador.hisakulture.si/) *
Z oznako na koncu obrazca se strinjam, da se podatki pridobljeni v tem elektronskem obrazcu uporabijo izključno za interne potrebe šole in so kot taki varovani z zakonodajo kot osebni podatki. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Gimnazija Celje - Center. Report Abuse - Terms of Service