Formularz zamówienia książki "Prawo do wody. Jego znaczenie w polityce, zarządzaniu wodą i społecznych zmaganiach"

ONZ uznała prawo do czystej wody za podstawowe prawo człowieka. Jednym z głównych problemów współczesności pozostaje jednak to, jak się owo uniwersalne prawo rozumie, przeżywa na co dzień, jak się je negocjuje i jak o nie walczy. Ta książka pokazuje, jakie formy przybiera domaganie się prawa do wody w zależności od historycznego i geograficznego kontekstu, obowiązującego systemu rządów czy nasilenia walk politycznych i społecznych. Autorzy podkreślają wiążące się z problemem wody wyzwania i możliwości, które można wykorzystać. Na kartach tej książki zebrano analizy autorstwa naukowców z różnych dziedzin, polityków i działaczy pozarządowych. Pokazują oni, jak w toku walki o prawo do wody argumentacja etyczna przekłada się na możliwe do realizacji roszczenia. Książka opublikowana została w bardzo ważnym momencie debaty nad kształtem i kierunkiem walki o prawo dostępu do czystej wody. Uwzględnia ona szeroki kontekst polityczny, geograficzny i socjoekonomiczny tych zmagań. Stara się podpowiedzieć, jakie mogłoby być znaczenie walki o prawo do wody i i jak można by ją włączyć w ramy szerszych przemian politycznych. Zaprezentowano tu wiele ujęć filozoficznych, prawnych i administracyjnych aspektów problemu walki o prawo do wody. Pokazano, jak tego rodzaju argumenty używane są w konkretnych przypadkach – posłużono się przykładami z Afryki, Azji, Oceanii, Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu, Ameryki Północnej oraz Unii Europejskiej.

Farhana Sultana wykłada geografię w Maxwell School na Uniwersytecie Syracuse w Stanach Zjednoczonych. Jej zainteresowania i publikacje dotyczą problematyki zarządzania wodą, ekologii politycznej, gender i rozwoju. Prowadzi badania interdyscyplinarne nad problematyką wody na globalnym Południu. Łączy w nich perspektywę akademicką z doświadczeniem z badań terenowych.

Alex Loftus jest wykładowcą geografii w Royal Halloway na Uniwersytecie Londyńskim. W swojejpracy badawczej koncentruje się na politycznych aspektach ekologii wody i ekologii miejskiej. Jest autorem wydanej przez University of Minnesota Press pracy "Everyday Environmentalism: Creating an Urban Political Ecology."

----------------------------------------
Książka została wydana przez PAH w ramach projektu „Wiedza prowadzi do zmian! Silna współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi i środowiskiem akademickim w promocji zagadnień rozwojowych wśród polityków i społeczeństwa | Knowledge Makes Change (KMC)! Strong co-operation between NGOs and academics in promoting development among politicians and public”. Przy realizacji projektu Polska Akcja Humanitarna korzysta ze wsparcia Unii Europejskiej. Za treść publikacji odpowiedzialna jest wyłącznie Polska Akcja Humanitarna i jej partnerzy, w żadnym wypadku treść ta nie może być postrzegana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question