แบบติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คำชี้แจง แบบติดตามฉบับนี้สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานโครงการ
ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning เพื่อนำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์
ภาพความสำเร็จของโครงการในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 2
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms