טופס רישום למקצועות הבריאות, מתיאוריה למעשה בעבודה עם תלמידי ASD תשע"ז

מורה יקר,
טופס זה מנוסח בלשון זכר, אך הוא מיועד לזכר ונקבה כאחד.

לטופס הרישום שתי מטרות:
א. רישום לקורס במרכז פסג"ה אריאל.
ב. מילוי נתונים אישיים ומקצועיים אשר יסייעו לנו לבנות חתך של משתתפי הקורס.

שים לב, שאלות המסומנות בכוכבית אדומה הן שאלות חובה.

לאחר שליחת הטופס, תופיע על המסך הודעה המעדכנת אותך כי הנתונים התקבלו במערכת ובנוסף, תשלח לך הודעה למייל.

אנו מאחלים לך שנת לימודים פורייה
צוות מרכז פסג"ה אריאל

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  פרטים אודות מקום העבודה

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  שאלות רקע

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  קורס זה נבחר לאור שיח פדגוגי עם מנהל/ת בית הספר ו/או מפקח/ת
  קורס זה נבחר מתוך התחשבות בצרכי המוסד החינוכי
  ניתנה לי האפשרות להשפיע על הקידום המקצועי שלי.
  קורס זה הינו חלק מתכנון ארוך טווח של ההתפתחות המקצועית שלי.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  לסיום יש ללחוץ על לחצן "שלח"

  תודה על שיתוף הפעולה