Επιμορφωτικό σεμινάριο στο πρόγραμμα «Life Skills- Διαμορφώνοντας Ενεργούς πολίτες» του British Council

Εδώ υποβάλλουν αίτηση μόνο εκπαιδευτικοί ΠΕ70, που υπηρετούν σε δημοτικά σχολεία της ΔΠΕ Δυτικής Αττικής.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question